Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
marrion Sep 2019
Hipokritong maituturing
Kapag sinabi kong hindi kita pinagpapantasyahan

Di man aminin
Pero alam sa sariling
Gusto ang mga labi mo'y mahagkan
At ang katawan mo'y matikman

Sabihin man nilang
Ito ay libog lang naman
Pero sino ba'ng tao na hindi buang?
Ang hindi maaakit sa tulad mo na magandang nilalang
...
Enzo Aug 2017
"Sandali!" Ang bukang bibig habang nakatali't nakataas ang binti; pinatitikim ng kiliti, nagkakamot ang mga dila sa loob ng ating mga labi, nagmamakaawa: "sandali"

— The End —