Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Enzo Sep 2017
Yung tipong malaswa na ating gagawin ng walang awa hangga't tayo'ng dalawa'y
magsawa

Halika't kumapit sa'king labi, pagkat pagod na ako'ng magtimpi.
Nagugutom na't nangangati.

Ayoko ng mag isip- gusto ko ng managinip habang nilalasap ang ihip na nanggagaling sa'yong maliit na bibig

Halika't lumapit at ika'y aking patitikimin ng pag-ibig na mararamdaman lamang sa pamamagitan ng pagkikiskisan ng ating mga balat, habang ang damit ay nakakalat sa sahig ay magyayakapan tayo sa ilalim ng mga kumot at unti-unting mawawala ang lamig sa paglaro ng ating mga bibig
.malaswa
Enzo Aug 2017
"Sandali!" Ang bukang bibig habang nakatali't nakataas ang binti; pinatitikim ng kiliti, nagkakamot ang mga dila sa loob ng ating mga labi, nagmamakaawa: "sandali"

— The End —