Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
tosh Apr 2020
Hindi ko na kailangan tumingala matignan lang ang magandang kalangitan.
Kita ko na sa mga mata mo ang tala,buwan at kalawakan.
Sunday
4/12/20
Pusang Tahimik Feb 2019
Hayag ang liwanag ko sa gabi
Kung walang ulap sa aking tabi
Ako'y malaking ilaw na nakasindi
Na tila hindi napupundi

Ako'y gising sa gabi'ng malalim
At nagsisilbing ilaw sa daang madilim
Ngunit ang lahat ay matatago sa lilim
Kung ang langit ay makulimlim

Ako'y tiyak na masisiyahan
Kung sandaling pagmamasdan
Lumabas mula sa iyong tahanan
At mamangha sa ilalim ng buwan

Buwan ang aking pangalan
Masdan ang aking kagandahan
Bituin ang aking mga kaibigan
At ang tahanan namin ay ang kalawakan

JGA
JGA
cherry blossom Feb 2018
ano ang pinakamaling ipilit sa kalawakan?
ang naisin ang paglaho
ang pagkasabik sa destinasyon
ang madaling paglisan
mga maling kamay na kanlungan
ilang beses na tayo nagbabakasakali
sa 'di mabilang na pagpapasubali
sa mga bahay na akala natin ay tahanan
sa mga taong ilang beses napaghandaan
sa mga baka sakaling hindi tayo iiwan
o ang tiwalang hindi tayo lilisan
mga ilang beses pa dapat umulit ang palabas?

may magbibigay ba ng kasiguraduhan?

dahil isa lang ang sigurado ngayon
ang walang pag-aalinglangang pagod
ang pagsuko
ang sunod-sunod na pagkalunod
ang ilang beses na pag-iyak sa walang katuturan
mga walang katuturan, dapat

pinilit nating manatili
bigyang sagot ang mga tanong sa nasirang haligi
tignan mo ang mga bituin
isa tayo sa kanila
o ang mga bulalakaw,
mga bato na pinagliyab ng damdamin
tignan natin ang ganda
mamaya na natin alamin ang kasinungalingan nila
mamaya na natin pag-isipan
na ang mga liwanag na ito'y nakaraan na
pagmasdan natin ang ganda
mamaya na natin pag-usapan
ang pagkawala matapos ang pagbagsak
'wag na nating itatak
sa mga munting isipan
ang nagbabadyang katapusan
dahil alam na natin ang kahihinatnan
sa maling paglusob sa gyera ng kalawakan
at ang pagsalungat sa mga propesiya na minarkahan

hintayin na lang natin ang katapusan.
ibato na lang natin sa kalawakan ang hinaing sa mundo
02/20/18
solEmn oaSis Dec 2015
sa
kaha
baan
ng aking
   *
kasulatan
  
iilan lamang
    
ang may kaiklian
    
sa lapad ng kalawa
     
-kan,,,pananaw ko ay
      
may kakitiran.Sa bawat
        
sagot **** patanong,,sa
      
ibabaw mo ay may kalali-
       
man,,,sa sandaling tutungo
      
ako sa paliparan bago sumapit
        
itong kinabukasan,,pinahintulutan
          
**** masilayan yaong liwanag sa
          
kadiliman,,, kung ano ang ibig sabihin ko
           *
dederetsahin ko na kayo sa aking mga nota.....
=_makinig nga kayong may mga pandinig_=
    HINDI AKO AKTIBISTA.Isa lamang akong
        letratista sa larangan ng hidwaan ng tugmaan.
        Kung ang ibang mga nabiktima nitong sandata
        el patutsada ng mga nasa brigada planta de maleta
         ay Pilipino o Banyaga,wakasan etong laglag-bala.
        " kapwa nakatayo pa sa ating mga bulsa't alaala! "

— The End —