Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Skye Oct 2018
Sa’yo na naghihintay
Sa’yo na nalulumbay
Sa puso **** tumatamlay
Balang araw,
Ikaw naman

Sa’yo na kumakapit
Sa’yo na nagpupumilit
Sa’yo na nagmamahal pa rin nang paulit-ulit
Balang araw,
Ikaw naman

Sa’yo na handang sumugal
Sa’yo na patuloy na naghihintay
Saludo ako sa’yong tapang
Balang araw,
Ikaw naman

Ngingiti ka rin
Pipiliin
Ipaglalaban
Paninindigan
Aalagaan
Mamahalin

Balang araw,
Ikaw naman
Glen Castillo Jul 2018
Balang araw,
Biglang babagal ang paglakad ng oras
Bahagyang hihinto ang ilog sa kanyang pag lagaslas
Aawit ang mga langay-langayan
At luluha ang kalangitan

Luhang hatid ng matinding galak
Sa wakas ay wala ng iiyak
Dahil natapos na ang panaginip
Salamat at hindi ka nainip

Maraming istorya ang nais kong sabihin
Inipon kong lahat para sa'yong pagdating
Kulang ang magdamag kung aking isasalaysay
Kung paano kita hinintay

Sa sandaling tayo'y magtagpo
Doon lamang magiging perpekto ang mundo
Dahil sa kabila ng mga gasgas nating puso
Ay may paraisong tayo lang ang makakabuo

Sana nga bukas kapiling ko na ikaw
Sana nga bukas na ang ating ''Balang araw''.
© 2018 Glen Castillo
All Rights Reserved.
Kapag puso ang naghintay,lahat ng sandali ay may saysay.

— The End —