Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
s i r May 2019
The noise of silence comes for the weary,
A lullaby for the restless soul.
Some say sleep is for the wicked,
But wicked is sleep for it often escapes us all.

I dream to sink into darkness that warms me,
Cold is the light of the windows of the earth.
To find comfort in the void that envelopes me,
the lightness of being, rid of the heaviness of the world.

But the day will break before my peace,
And a piece breaks within my mind.
While the pandemonium of life slowly creeps back in,
And alas, sleep has gracefully made its escape again.


Written by s i r and r m b
Written by RMB and SIR
s i r May 2019
Ulap sa lupa ang maputlang buhok
Sing kinang ng pilak, sing pilak ng usok
Isang obra maestrang handog ng Panginoon
Sagisag ng nakalipas na halos isang daang taon

Sa balat malinaw ang mga lumipas na panahon
Tigib sa pinong linya at kulubot
Sa mukha nama’y walang kolorete, alahas o pulbos
Kasing kinis ng balat ng masintahing musmos

Sa mga mata’y nakalubog ang karanasan at karunungan
Naipon ng mga pagkakamaling pinagdaanan
At ang mga tala sa langit, bumababa sa lupa
Napunta ang kinang sa mga matang minsan nang lumuha

Ang gaspang ng buhangin sa palad ay ipinasa
Marka ng walang katapusang pag-aalaga
Sa kanilang buhay ay alumpihit, pagod
Upang tayo ay mabuhay ng malugod.

Lahat ng sugat, pagod, galos, at kulubot
Ito’y pagmamahal ni inay na walang pag-iimbot
Sana’y maunawaan mo ang nakikita ko
Sa puting buhok at gaspang ng palad kagandahan ay totoo
s i r May 2019
(Filipino)

Ni minsan hindi ko hiniling tumapos ng pag-ibig.

Ngunit sa'yo lang ako nagmakaawang di na matali.

Isang milyong halik ang binigay mo sa'king pisngi.

At isa para sa kanyang labing di mo naalalang pagkakamali.

— The End —