Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Mae Feb 2020
sa gabing puno ng kalungkutan,
ikaw ang laging takbuhan
saksi ang mga bituin
kung paano mo napatahan
ang pusong naghihinagpis
Mae Feb 2020
susi'y laging hinahanap
sa madilim na hinaharap
ayusin ang kasalukuyan
upang umaga ay mabuhayan
Mae Mar 2019
it attacks, it kills.
crawling and hunting.
the predator is coming,
searching the prey.

sleepless nights,
unwanted thoughts,
keeps coming back,
til' I can't fight back.

crying quietly,
my eyes were closed.
didn't notice,
that you were already
in front of me.
Mae Mar 2019
ang mundo'y umiikot,
mga tao ay nag babago.
unti-unti,
sila'y lalayo.

baka kulang pa nga,
ito'y hindi sapat.
siguro'y ika'y sabit lamang,
makakalimutan ka rin, balang araw.
Mae Feb 2019
lumulubog , lumilitaw.
ang mga nararamdaman.
di maipaliwanag,
tila'y unti-unti nang nawawala.

sisikat ang araw.
aasahang babalik balang araw.
lulubog na ito,
at mag papahinga na ako.

pasyensya ngunit hindi na kaya,
ang mundo'y hindi na na awa.
ako'y mag papaalam na.
at ako'y magiging malaya na.
a tagalog poetry.
Mae Feb 2019
everything is crushing,
my world became blurry.
my hands are shaking,
but my heart is not beating.

sorrow and chaos, intertwined.
hoping that this is not my time.
it's too early to say goodbye.
sadly, i am now going to die.
Mae Feb 2019
a world filled with plastics,
everyone seems to be floating.
the world is changing,
i am slowly fading.

i can't breathe.
my lungs are covered with dust.
they can't resist the lust.
hoping it would be the last
i can't accept the fact,
they are all covered with mask,

i wouldn't dare to ask.
they are toxic,
couldn't hide the fact.
Next page