Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2019
ang mundo'y umiikot,
mga tao ay nag babago.
unti-unti,
sila'y lalayo.

baka kulang pa nga,
ito'y hindi sapat.
siguro'y ika'y sabit lamang,
makakalimutan ka rin, balang araw.
Mae
Written by
Mae  F/Philippines
(F/Philippines)   
  2.4k
 
Please log in to view and add comments on poems