Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
ESP Feb 2017
sa unang sulyap, nabago mo lahat
sa unang isang oras, isang iglap
ako ay iyong iyo na

sa sandaling nakita ang sinag sa iyong mga ngiti
nagbubunyi ang mga matang naaakit
sa mga sulyap nating nagsasalit
di ko inasahang mananatili

patawarin; di ko na mai-alis
ang titig ko’y wari’y di mo na nais
di na matiis ikaw sulyapan pa
sana’y di na ito matapos pa

ang sandaling nakita ang sinag sa iyong mga ngiti
nagbunyi ang mga matang naakit
sa mga sulyap nating nagsalit
di ko inasahang nanatili.
Isang kanta.
ESP Mar 2016
Lasapin ang bunga ng paghihirap
Puso, isip at kaluluwa lang naman
Ang iyong nilaan para ikaw ay
bigyan ng kaunting sahuran.

Kung minsan, napapagod
Ay, madalas nga palang pagod
Ang katawan man ay bumabagsak
Gagaling ka rin at
Itutuloy ang paghihirap

Sabi ko noong bata pa ako
"Inay, gusto kong maging doktor
pagkalaki ko.
Pagka't gusto kong pagalingin
ang bawat maysakit na tao."

Hanggang sa nagpagtanto ****
Habang lumalaki
Ni hindi naman pagiging doktor
ang gusto mo paglaki

Ako ay sinanay upang maging alipin
Upang siyudad ng sikat na
Politiko ay yumaman sa aming kamay
Ngunit salapi'y nadudulas sa aking palad
Nalilipad-lipad at napunta sa
"tagapaglingkod ninyong totoo,
kami ay kasangga ninyo."

Sabi nga ng ilan ay
Buhay ay sadyang gulong ng palad
Hindi ako naniniwala dahil,
ikaw mismo na nabubuhay ang
siya lamang makapagsasabi at
makapagdidikta ng iyong kapalaran
Nasa iyong kamay ang kasagutan
Kaya pakilusin na ang mga paa
Buksan ang iyong mga mata
Pakinggan ng iyong mga tenga
ang bawat hinaing
Ito ay magbabago rin
kung bawat katawan ay kikilos
sabay-sabay muling galawin

Tayo ang sagot
sa hirap na dinaranas
Tayo rin mismo ang makapagbabago
Ng kung ano mang ang nakasanayan
Ng kung ano mang gawaing katakwil-takwil
Tayo lamang
Tayo lamang ang pagbabago.
ESP Mar 2016
Sakitan tayo,
isa, dalawa, tatlo,
wasak ang puso.
ESP Mar 2016
Storms are coming and                                    I
Only want it to stop
Flood is all over the room and I                     am
Swept by the streams
Words are filling my brain
“Will you stop thinking?”
Thank God someone said that,
“I’ll help you in your                                   healing.”


Voices are inconsistent and                              I
Am finding out how should they be gone
Or should they be gone?
Static, I don’t know
What to do but, I                                             am
Writing thunderstorms by now
Hoping for a sunrise to come
Hoping that self will stride,                          fighting.
ESP Feb 2016
May problema talagang dala
kunwari panaginip
Halika sulat tayo

Nagtago man sa ulan
Ang ngiti ay kanta
at sayaw sa hikbi
ng ngayon
ESP Feb 2016
talk to the shadow
the empty nothing will be gone
take the nearest drive
and end its cry
ESP Feb 2016
seeking help
must listen
please fix us
see from the window
meet at the curse
they begin to ****
Next page