Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
ang   ako   hindi   mga   kung   lang   kong   lahat   gusto   ikaw   pero   walang   wala   kita   para   tayo   dahil   iyong   alam   love   rin   akong   bakit   marunong   mahal   kahit   sabi   tula   akala   pala   naman   kang   ito   kiss   nga   ayoko   masaya   nararamdaman   gabi   tumula   ano   puso   nang   girl   aking   will   ayokong   isa   sana   wag   sila   man   buhay   isang   maraming   parang   laging   gumawa   umaga   ngiti   isip   siya   ngayon   front   kumusta   maniwala   nila   write   tao   lamang   meron   anong   sarili   naging   din   maging   kasi   hanggang   heart   totoo   gustong   ulit   bang   kapag   tulad   ngunit   tamang   katulad   iyo   kaibigan   mata   ligaya   salita   iba   kaya   fake   taong   listen   dapat   noon   paano   tungkol   soul   mong   ganito   mind   kasing   naisulat   emosyon   kasama   sino   tapos   mabilis   kitang   salamat   song   silang   sarap   siguro   matapos   tanong   noong   reek   bata   wait   nating   nagsulat   damdamin   tayong   laugh   puro   salitang   palang   poem   kilala   mas   hirap   maintindihan   unang   tinanggap   nasa   magsulat   ayaw   akin   burahin   magulo   cheers   sinasabi   tarantado   araw   mundo   gago   minsan   tanghali   talaga   reason   time   days   day   matino   saan   thunderstorms   nasaan   sulyap   dito   masyadong   utak   kanta   putangina   magiging   ingay   hangin   halos   nito   panandalian   oras   bawat   voice   ibig   itong   wrote   sukat   tunay   lungkot   mula   pagkat   muli   sigurado   happy   demand   habang   kaluluwa   wika   nagsusulat   dati   sakit   malalim   poems   mahalaga   tanga   laman   feel   sabihin   lalo   tangina   doktor   alipin   kwenta   realized   binibigyan   kailangan   ituloy   wasak   minsang   langit   inasahang   isipan   talagang   guro   nariyan   minahal   umaasa   nakita   good   lot   galing   magpatuloy   init   forever   mang   muling   pagkalaki   masakit   voices   malulungkot   saya   mismo   people   masyado   kay   tenga   bago   nalulungkot   mabuhay   dumating   nandito   malungkot   pwedeng   ituturing   makata   katawan   makikita   matang   binuo   thirsty   bibig   dedicated   pinilit   sinag   palad   buo   ring   magbago   raining   hoping   nagbago   ating   kantahan   wondering   marami   nagsisinungaling   bigyan   aming   upang   hahayaan   boses   daan   magbabago   niya   kayo   stared   lugar   paghihirap   titigil   perfect   naniniwala   mahalin   babalik   help   nagmamahal   started   natulala   ayos   hiyawan   maghahanap   pangarap   hayaang   kape   anim   eyes   tulong   tumatakbo   tila   ulo   unfree   mararating   huling   kwaderno   matapang   lalim   sinong   lumamig   writing   peruse   niyo   dalawa   word   inay   maisip   closure   dahilan   buong   kalayaan   hinahanap   kaunting   laughs   sandaling   siyang   hapon   nakapagpapaligaya   lagi   ngiting   umibig   kamay   hungry   talking   wandering   sagot   annoyed   maiyak   bukambibig   absolutely   drive   makatototohan   tumutunog   gabing   bilis   tingkad   emosyong   magkaiba   fair   pagalingin   mawala   nanggagaling   dating   share   sayang   nakaranas   wanted   itinuro   rhymes   erkon   masaktan   hinaing   sandali   madali   mapagtanto   dala   kabagabagabag   magkatampuhan   niligtas   imagined   reach   kahihinatnan   kasagutan   naghihilom   gagaling   hawak   dagat   kunwari   halika   roon   idudulot   maliban   inyong   dulot   die   nagsalit   pinanghuhugutan   nalulunod   screaming   niyong   napapansing   babaunin   proses   miserable   ginawang   type   mahirap   paglaanan   masasayang   makulit   konbensyunal   pati   pinakailalimlaliman   feeling   pagsasaya   pinagdaanan   bulaklak   tulang   nakikilala   tsansa   makapagsasabi   nagtago   pagkagusto   sincerely   nakakainis   dinamay   sing   niyan   paa   mangdamay   kwentong   ganoon   paglanghap   aksyon   ikabubuti   pang   sakitan   kilig   iisa   pipigil   curse   pagsuko   kapeng   narinig   katapusan   makapagsulat   dibdib   panandaliang   patungo   hihigop   ganyan   talo   repeat   dumaloy   babae   binibigkas   dearly   serious   seeking   kasangga   galaw   ginawa   makapagdidikta   action   pambihirang   waited   uupo   mababago   nakatulala   nakahanap   palakpakan   bagahe   express   magpakasaya   naguguluhan   tignan   damdaming   pakialamanan   pagpapalagay   sinuman   magagaling   rsn   makapagbabago   magtagumpay   told   mahaba   today   honestly   yatang   swept   kanin   panahon   live   dugo   ipahayag   hinayaang   buwan   kanino   maysakit   kinibo   pakinggan   maghangad   sariwang   bango   pakiramdaman   naisip   pinipili   sunrise