Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 26
hindi matapos tapos
na pambihirang damdaming
hindi ulit maintindihan

sinuyod ko na noon ang pinakailalimlaliman
akala ko ay nabunot na ang tinik
at mga pag-aakala

nalulunod muli sa karatagan ng pagpapalagay
gusto ko nang magtagumpay
umaasa na ngayon
iba ang kahihinatnan
ngunit ako ay magigising lamang
sa malalim na pagkakahimlay
Written by
ESP  Antipolo, Pilipinas
(Antipolo, Pilipinas)   
140
 
Please log in to view and add comments on poems