Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2023
Akala ko, di ko naman siguro ikakamatay,
Kung hindi ko mahawakan ang iyong mga kamay.

pero

Hindi ko yata tanggap ang buhay
Kung saan di man lang ako sumubok magtagumpay.

Handa akong harapin ang katutuhanan,
Kahit pa ito ay walang katiyakan,
Kahit pa may pangamba sa iyong kasagutan.
Jethro Nhero Cuizon
Written by
Jethro Nhero Cuizon  25/M/Philippines
(25/M/Philippines)   
4.7k
   jerely
Please log in to view and add comments on poems