Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
(05:32 a.m.)
Hey Jekk! Can you be my best friend?
A friend who wants to go at the very end
Let us play ash, fire, blood and stone
Promise me! You'll never leave me alone

(07:51 a.m.)
Are you excited to go to your tedious school?
Throw a sticky mud to your History teacher's face!
Wow! That's the best idea! Isn't that cool?
Or maybe toss around the Principal's attache case!

(09:03 a.m.)
Jekk! How can you be so stupid? Com'on
The time is running! Just look at nerdy Simon!
with his precious Algebra examination paper
Whoopee! Get his answer at the first number!

(12:00 noon)
**** Gary! Look at his spiteful smile to Amber!
I am sure! He badly wanted to *** with her
Put the mashed potato on his monstrous face
and see what he has got inside these terrible mess

(02:16 p.m.)
You really deserve the hell's applause! Boom!
How can you sneak at the girls' shower room?
Did you like the feeling? The fire is igniting!
Next time, let us do more action! Extreme burning!

(04:45 p.m.)
HIIIIIIDDDEEEE!! Your strange Christian friend!
NEVER ever hang with him or you'll be dead!
Boring to talk about that silly book..sounds like "Bubble"
Com'on! It is more fun to taste worldly life and gamble!

(06:51 p.m.)
Jekk! You don't need to pray before you eat!
Just look all the foods you wanted and feed!
Don't set aside foods for your Dad from work
Remember? He scolded you because you broke his Torque

(08:24 p.m.)
Hahaha! I really had fun my coolest best friend!
I hope we can still be buddies until the very end!
Tomorrow, we will burn the city and run! Com'on!
**Oh I almost forgot! My name is Demon! :)
Ephesians 6: 10-17
Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God.
Donall Dempsey Jul 2015
Two fictional characters
walk into a bar

in Malta
( * Marsaxlokk - to be precise ).

"To...be....tooo beee. . ."
stammers Hamlet.

"Oh fer Gawd's sake...two beers!"
J. Alfred Prufrock snaps.

"You really milk that
"To be or not..." thingy."
J.A.P. scolds Hamlet.

"Tsk...tsk!" Hamlet tsk tsks.
( sticking his tongue out ).

Two Cisks are plonked
down before them.

"No...I am not Prince Hamlet or
was meant to be..!"
J.A.P. quotes him self.

"Awww fer Jaysus sake...loooook
just for the fun of it...the gas of it

we swop
texts!"

Hamlet interrupts Prufrock's
protestations.

"Ohhhh....o.....K?"
Prufrock ponders somewhat doubtfully.

And, so:
Hamlet the Dane

( for yea it is indeed he)
dares

(1) to eat a peach (2) wear the bottoms of his white
flannel trousers rolled (3) parts his hair behind even

(4) dares
to aks

the overwhelming question

"( Oh, do not ask, what is it! )"

Oh & (5) gets to hear
( ** ** ** )

"...the mermaids singing...."

Prufrock "Hum...."
kills the king.

Becomes the king.

Beds.
Weds
Ophelia.

" Buzz buzz...come come..go...go!"

"It's a very
foreshortened
Hamlet...I know

but - what the heck!

"See..? slurps Hammy
". . . now, that wasn't so bad...was it?"

"Another Cisk?"
"Naw...I'll have a Becks!"

"Jaysus Prufrock now
...what's up?"

"Don't know..."mutters J.A.P.
wearing a frothy beer moustache.

"HURRY UP PLEASE...IT'S TIME!"
roars the barman in Maltese.

"I can connect nothing
with...nothing!"
Prufrock almost sobs.

"Like that time
on Margate sands..."

Hamlet cuts him curtly off.

"Don't even go...there!"

"But I still get that squirmy
...you know...feeling

we are just
fragments of

the imagination of
some *
long haired Irish poet

sunning himself by
the waters of

the shimmering waters of
a Sliema hotel pool

...up up in the clouds!

Hamlet sighs.

"Yeah, me too
spooky...innit?"

Hamlet looks behind him
checking for what isn't

there. . .

"Ahhhh well, never mind eh?"

Prufrock attempts an attempt
at being cheerful.

Fails miserably.

"Let us go, then
you and I...

when the evening is spread out
against the sky..."

Like a patient etherised upon a table!
they both sing outta time and outta tune

stumbling one
into the other.

A long hair Irish poet
smiles as he watches them

go.

"Għaġġel fil-għoli...wasal iż-żmien JEKK JOGĦĠBOK!"
the barman roars.

NOTES

Pronounced MAR SA SCHLOCK. Those Maltese Xs being really SHs in disguise.

* Pronounced CHISK but the new barman is obviously new to the language and pronounces it TSK which makes him think that is what our two fictional characters are ordering.

Not to be confused with mobile texting but rather the literary texts of which both of them owe their existence.

*
The play bounded in a nutshell as it were.

One Donall Gearld Oliver Denis Dempsey is a good example of this sort.

* The No. 1 song all over Heaven...beating Sparks THE NO. 1 SONG ALL OVER HEAVEN  to the top spot.

** "Għaġġel fil-għoli...wasal iż-żmien JEKK JOGĦĠBOK!" Once again the new Irish barman hasn't got his tonsils around the Maltese lingo and comes out with this terrible mish mash of the typical barman's cry.
Julian Delia Aug 2018
M’hemm ebda mod ieħor
Li stajt niddivina, biex forsi tisimgħuni –
Bil-Malti issa qlibt, jekk forsi qegħdin tinnutawni.
L-ewwel ħaġa:
Fehmuni għalfejn għadha tezisti d-duttrina.
Akkost li xi ħadd jibgħatni nieħdu jien u nirfes il-bankina,
Ser ngħidha!

Għax ma ngħallmux lit-tfal tagħna
Jifhmu l-imħabba lejn il-proxxmu
Minflok il-liġi inuffiċjali
‘Min mhux magħna kontra tagħna?’  
Għax ma nitgħallmux niddiskutu u niddibattu,
Forsi nċedu ftit, flok dejjem nċaħħdu u nirribattu?
Forsi immexxu bl-eżempju; flok immorru sa’ tempju
Nitpaxxew b’deheb misruq u b’moħħ magħluq,
Nitgħallmu nieqfu niskappaw u nistaħbew,
Wara wiċċ imżejjen falz, jew xi metafora.

It-tieni ħaga, u għalissa nieqaf haw’:
Fehmuni għalfejn lesti li l-futur taghna ninġazzaw?
Nikkompromettu, nidħlu fid-dejn,
Il-valuri tagħna nirremettu, basta fl-aħħar tax-xahar
Jidħlulna imqar dawk l-elfejn.

Qabli hawn oħrajn li dan il-kliem diġà qaluh –
Malta m’hijiex ward u żahar u kollox ifugħ.
Anzi, l-intiena tal-korruzzjoni tqanqallek id-dmugħ.
Jien ma ġejtx hawn biex immaqdar u nitlaq,
Nixtieq li nkunu konxji u nieħdu dak li jixraq.
Jekk inti tixtieq hekk ukoll,
Mela ejja ningħaqdu, għax għandna ħafna xoghol.

__________________

­[in English]

There is no other way I could divine
To make you hopefully listen to me –
You may have noticed I switched to Maltese.
The first thing on the list;
Can someone explain why (religious) doctrine still exists?
Although this may elicit someone’s anger as I step out on the sidewalk,
I shall say it!

Why don’t we teach our children
To understand loving one’s fellow man
Instead of the unofficial law
‘Whoever is not with us, is against us?’
Why don’t we learn to discuss and debate,
Maybe concede a bit, rather than deny and rebate?
Maybe lead by example; instead of going to a temple,
Awed by stolen gold and closed minds,
Learn to stop escaping and hiding
Behind a fake, decorated face, or a metaphor.

The second thing on the list, and I’ll stop ‘ere:
Can someone explain why we’re ready to ruin our future?
Compromising, racking up debt,
Our values we are regurgitating as long as, at the end of the month,
We get a couple thousand (as in, money).

Others before me have already said these words –
Malta isn’t all flowers and roses, and not everything is fragrant.
Actually, the stench of corruption will make you cry.
I am not here to complain and leave,
I just wish we’d be aware so we can get what we deserve.
If you want this as well,
Then let us join together, for we have a lot of work to do.
A poem in my native tongue, Maltese.
Julian Delia Apr 2019
Li kieku jerġa jiġi Kristu,
Lanqas jilħaq jitma ruħ.
Tilħqu taqfluh ġo skola,
Imsallab mill-punt tat-tluq.
Jilħaq jitlef ruħu fi xmara dmugħ,
Hekk kif il-ħajja jduq.
Jerġa jħoss x’jiġifieri in-niket,
Kif jarana naħxu dak li nibet,
L-ambjent tagħna, b’passjoni neqirduh.

Swied il-qalb;
Mument ta’ skiet,
Mument ta’ talb.

Qalb mogħdiet miksija bil-konkrit,
Nesprimi dar-rabja u dan l-inkwiet,
Ngħix il-ħajja mingħajr irbit.
Ngħid dak li nħoss,
Noħroġ dan il-kliem mingħajr intopp,
Nidgħi, meta xi gvern ireddali xi żobb.

Ilni ma nikteb,
Għax b’dan il-kliem ma nafx x’ħa nikseb.
Dil-kuxjenza li xogħla tniggżek,
X’għamilniela biex tfejniha, tgħid?
Għax jien nġibilha skużi, ġieli;
Ġieli, tgħidx kemm nigdeb.

* *

Vera ilni nipprova;
Nipprova naċċetta li nagħmel dak li d-dinja ta’ madwari tapprova,
Sa għamilt kors, ma nafx kif, imma ggradwajt u krejt it-toga.
Tgħallimt, u sirt għalliem,
Ktibt poeżiji li jħalluk bla kliem.
Ippruvajt insib il-paċi u s-sliem,
Qtajt il-pastażati bl-addoċċ,
Iż-żiblata ta’ bla ħsieb.

Xejn ma ħadem;
Xejn, kull ma għamilt inqridt,
Sa ġieli dħalt fid-dejn.
Qisni mort ngħix fi sqaq l-infern.
Donnu, d-destin tiegħi qisu ħaddiem tal-gvern.
Dejjem għajjien u dejjem m’hu sejjer imkien,
Destinat li nolqot in-noti b’mod stunat,
Imwelled f’did-dinja b’ritmu sfrenat.

Min jaf kif jitbellah Kristu,
Jekk jerġa jiġi ħdejna;
Jara kif it-tagħlim insejna,
Kif ngħixu ġo gaġġa mżejna,
Kif mingħalina li sirna s-sidien ta’ dil-gżira ċkejkna.

L-ewwel, inwerwruh bl-injoranza grassa,
Bil-passivita’ ta dil-***** ċassa.
Imbagħad, ngħaxxquh b’kemm hawn minnha jmutu bil-ġuħ,
Biex ma ngħidux *** f’liema direzzjoni sejrin,
Kif ilna għaddejjin; ‘l-aqwa li jien minn ***!’

Ejja ngħidu li ma nsallbuhx, ħa;
Kristu probabbli jtiha għal isfel, li kieku.
Qabel ma jerġa jiġi, jiġġieled ma missieru;
Jgħidlu ‘le, ma rridx ninżel!’

Qalbna, il-qofol mikul bin-nekrożi, tinten,
Bil-mewt madwarna, tittanta u tiżfen.
X’saltna t’Alla; mhux li kien,
Mhux li kien nerġgħu niksbuha maż-żmien.

____________________________________________

‘If­ Christ Came Back’

If Christ came back, he wouldn’t even have the time to feed a single soul. You’d lock him up in a school, crucified from the get-go. He would drown in a river of his own tears, as soon as he tastes life. He would experience sorrow anew, witnessing us destroying that which has blossomed, the very environment which we passionately eradicate.

Blackened, sorrowful heart; a moment of silence, a moment of prayer.

Among pathways covered in concrete, I express this rage and this anxiety, living life with no attachments. I say what I feel, pulling out these words without any resistance, swearing whenever some government shoves its **** down my throat.

I haven’t written in a while, because I don’t really know what I’m going to achieve with these words. This conscience, whose job is to sting, what have we done to it to switch off? I give it excuses, mostly; sometimes, I really do lie to it, a lot.

* *

I’ve really been trying; trying to accept doing what the world around me approves of, I even finished a degree, I don’t know how, but I graduated and rented a toga. I learned, and I became a teacher, too; I wrote poems that leave you speechless. I tried to find peace and serenity, I cut out senseless debauchery, the mindless ******.

Nothing worked; nothing, all I did was destroy myself, going into debt, even. It’s like I started to live in hell’s alley. It seems my destiny is like a government employee; always tired and going nowhere. Destined to hit notes off-key, born in a world with a relentless rhythm.

Who knows how shocked Christ would be, if he ever came back. He’d see how we forgot all his teachings, how we live in decorated cages, how we think we’ve become the lords of this tiny island.

First, we’d terrify him with our crass ignorance, with the passivity of the dazed masses. Then, we’ll make him feel worse when he sees how many of us are starving to death, not to mention the direction we’ve taken, how long we’ve been going: ‘as long as I come out on top, eh!’

Let’s say we wouldn’t crucify him, maybe; Christ would probably jump off a cliff, if anything. Before coming back, he’d argued with his father, ‘no, I don’t want to go back there again!’ Our hearts are rotting in their core, necrotic, with death dancing around us, taunting us. God’s glory? Yeah, right; if only, if only we could find that again, in due time.
Happy Easter, a*sholes.
Julian Delia Jul 2019
Ġrieħi miftuħin,
Xejn ma jrid jingħalaq.
Suppost, il-ġnus maqgħuda,
Iżda lkoll qegħdin mifruxin,
Donnu, xejn ma jrid jiċċaqlaq.

Feriti ifferoċjati bil-melħ,
Kruċjati, bla ebda sens ta’ ferħ.
U l-imħabba għal proxxmu -
Dik x’sar minnha?
Issa sibna x-xoqqa f’moxta;
Ħlifna, bit-tarf ta’ din il-pinna,
Naslu għal verità, naraw x’insarrfu minnha.

Allura, x’inhi din il-verità?
Qiegħed nassumi li hekk qegħdin tistaqsu.
M’hemmx dibattitu, ir-realtà turik,
Kollox f’ħinu, kollox f’waqtu.
Ir-risposta tiegħi hija din;
Tlifna kull sens ta’ valur,
Tlifna kull sens ta’ twemmin.

M’għadniex nemmu fil-valur tal-ħajja ta’ kullħadd.
M’għadniex nemmnu li kull azzjoni għanda impatt.
Nemmu li aħna progressivi, u Ewropej;
Jekk vera nemmnu hekk,
Lesti nħallsu għall-eċċessi u d-dejn?
Mhux dejn fiskali, iżda dejn immortali,
Id-dejn tad-demm li xxerred,
Dejn is-sudditti, dejn l-iskjavi.

In fatti, is-superjorità materjali ġejja minn hekk;
Mill-gwerer tas-slaten, u l-gideb ta’ dawn tal-ġlekk.
Daħħalna xafra disa’ pulzieri ‘il ġewwa,
Biex imbagħad ħriġniha sitta ‘il barra;
Ta’ parsi għandna l-ugwaljanza,
Għax issa jsawtuk xorta, iżda b’aktar ħlewwa.

Qabel, kellna l-ktajjen u l-forza brutali.
Issa, għandna l-kuntratti, u l-kodiċi penali,
Bil-banek jirrenjaw,
Bil-gvernijiet korporazzjonijiet statali.
Mhux ha nitlobkom temmnuni -
Nitlobkom biss teżaminaw il-fatti.
M’għandix spag x’jiġbduli;
Il-kuxjenza nadifa,
U m’għandix gideb x’ngħatti.

_______

’Open wounds’

Open wounds;
They aren’t closing.
Nations should be united,
But we are far apart,
Seems like nothing wants to budge.

Wounds, seasoned with salt,
Crucibles, with no sense of joy.
And, about that love for one’s fellow man -
What happened to that?
Now, we’ve found the perfect moment;
We’ve sworn, with the tip of this pen,
(that) We’ll get to the truth,
See what we can make of it.

So; what is the truth?
I am assuming that’s what you’re asking.
There’s no debate, reality shows you,
In due time and place, in the right moment.
My answer is this -
We’ve lost all our sense of valour,
We’ve lost all our sense of belief.

We no longer believe in the value of everyone’s life.
We no longer believe every action impacts others.
We believe that we are progressive, and European;
If we do believe that,
Are we ready to pay back our excesses and debts?
This is not fiscal debt, but rather an immortal one,
The debt of the blood that has been shed,
The debt of subjects and slaves.

In fact, material superiority stems from this;
From the wars of lords and the lies of the suits.
We’ve pushed a blade nine inches inward,
And pushed it six inches outward;
Pretending we have equality,
Just because now, they’ll still beat you, but more sweetly, more subtly.

Before, we had chains and brute force.
Now, we have contracts, and the penal code,
With banks reigning supreme,
With governments who are now state corporations.
I am not asking you to believe me -
I am asking you to examine the facts.
I have no strings, none that can be pulled;
My conscience is clean,
And I have no lies to cover up.
Dedicated to a nation full of crooks and *******.

— The End —