Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
aking   mahal   ako   ang   din   bakit   iyong   pero   dahil   hindi   paano   masaya   kita   naman   ikaw   sakit   iniisip   kaibigan   man   lang   ito   nasaan   walang   ngayon   kailangan   wala   lamang   anu   sayo   kahit   habang   mga   isip   sana   pala   pagmamahal   nga   mong   kung   sakin   lahat   hanggang   paalam   puso   maging   natin   piling   dapat   noon   nilisan   umalis   nagaantay   panahong   buhay   tinadhana   binigay   akong   nagawa   pagmamahalan   minahal   matanggal   isang   ipaglaban   pagsinta   tayo   magtatapos   minsan   papaano   kaya   malaya   magmahal   tinuro   nakilala   tinatamasa   makahanap   tuluyan   pagmamahalang   lubayan   namatay   ngunit   dumapo   pinasasalamatan   naaalala   bang   kasi   andito   katumbas   inasal   lisanin   masarap   sinamba   naisip   todong   maghiwalay   anak   niya   nagdurugo   naiisip   pinaniwala   diyos   palaging   namamatay   todo   kelangan   ganun   munting   tinatanong   magkasama   awit   nagmahal   nagturo   muli   saking   sino   hirap   pla   katapusan   itong   palang   magpakailanman   laman   ganon   magpakailanpaman   tangang   gusto   magagawa   isa   saktan   minamahal   nagmamasid   kasinungalingan   nawala   ngayong   mabuhay   napansin   ganito   patutunguhan   nating   binawian   natutunan   umuunawa   dahilan   maibabalik   akign   sarap   magkalayo   kanta   kamahal   pakatandaan   inilaan   sumisisid   simula   siya   pakawalan   naglaho   sapagkat   iyo   dadanasin   mali   nasabi   takot   gaano   gamitan   ngiti   paiiralin   ano   tapat   salamat   isinantabi   kaba   para   pinilit   siguro   pasensya   nalang   iaalay   salitang   puro   pakiramdam   sakingumasa   salita   tandaan   ligaya   paligid   malay   bumalik   nagdadamdam   umaasa   magpakailan   hiniling   noong   naghatid   hawla   lawa   masaktan   tumatagal   isipan   kumakanta   tao