Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2015
Lumapit ka sa akin kapag nasasaktan ka na
Hindi ko tatanungin kung alin
Hindi ko hahanapin kung saan
Lalong hindi ako mag-aaksayang alamin kung pano
Yayakapin lang kita
Mainit na yakap na hindi mo naramdaman sa kanya
Mahigpit na yakap na hindi mo mararamdaman sa iba
Na sana kahit papano ay
Makapagpapaalis ng kirot
At magpaalala na nandito pa rin ako


Leigh HerondaleΒ Β *October 1, 2015
Dedicated to the friend i'll always cherish, Jah :P
Lily
Written by
Lily  Philippines
(Philippines)   
Please log in to view and add comments on poems