Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Eugene Jan 2019
Napapangiti mo ako kahit sa simpleng mga bagay na ikaw lang ang nakakaalam.
Dalangin ko sanang habaan pa ang iyong buhay,
Nang habambuhay din tayong magkasama hanggang sa dulo ng walang hanggan.
Eugene Dec 2018
Minahal kita nang higit pa sa inakala mo.
Eugene Dec 2018
The stupid thing I've done was falling in love with you.
But, its all worth my time because I love you.
Eugene Dec 2018
Iniisip mo naman sila.
Iniisip ka ba nila?
Hahayaan mo na naman bang tangayin ka ng mga alaala
o lulunurin ang sarili kahit alam **** wala namang pag-asa.

Ayan ka na naman!
Namamasa na naman ang iyong mga mata.
Hahayaan mo na naman bang tumulo sila?
Akala ko ba kaya **** mag-isa?

Huwag kang mainip!
Titila rin ang mga luha.
Hayaan **** sila ang gumawa ng paraan.
Hindi iyong ikaw ang laging nagpapatahan.

Titila rin ang mga luha.
Sana pigilan mo ang puso **** nagdurusa.
Maging matatag ka kahit mag-isa ka lang
at sikaping sarili mo palagi ang dapat na mauna.
Eugene Dec 2018
Minsan lang umikot ang mundo ko
at nangyari iyon nang makilala ko ang isang tulad mo.
Dahil sa iyo, iikot muli ang mundo ko.
Eugene Dec 2018
"You can hide everything with your smile, but at the end of the day it still hurts you deep inside."
Eugene Dec 2018
"Bago mo tanungin ang taong kaharap mo kung bakit siya nagbago, tanungin mo muna ang sarili mo kung bakit mo siya binago o ano ang ginawa mo kung bakit siya nagbago."
Next page