Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
ako   ang   mga   yung   wala   para   lahat   hanggang   panahon   nalang   dito   hindi   lang   kong   puso   nga   walang   nang   tayo   kita   naaalala   huli   naman   kung   kahit   gusto   sino   pero   ngunit   akong   maging   iba   sayo   ito   sakit   oras   pala   dahil   handa   alam   kasi   bagay   kasama   mahalin   bang   araw   sobra   kang   bakit   ilang   ayokong   nararamdaman   patawad   iyon   umiyak   tila   kaya   ikaw   tayong   mahal   kirot   ayoko   nasasaktan   kailan   magalit   madalas   nagmahal   kitang   aking   pareho   imposible   suko   palang   meron   pagbawalan   alaala   tapos   magiging   swerte   pang   konti   bawat   dalawa   ayawan   malaya   buo   magising   taong   ulit   iniwan   isa   imahinasyon   pwede   una   kapag   ngayon   masaya   pilit   magtampo   noon   ibinigay   sana   man   mapagod   magagawa   pinagmumulan   isang   tumutusok   ring   sinaktan   kaming   natatakot   kana   talaga   saya   makausap   tumagos   iyong   mahulog   dahilan   salita   ibalik   ganito   nanggagaling   nangiwan   pla   maranasan   itinira   nakaraan   bibig   katagal   pagbabagong   tatapusin   posibleng   umaasang   ginawa   buong   natin   awit   atrasan   ano   pag   linggo   kailangan   siyang   luhaan   sobrang   makapagsasabi   papaano   umaasa   bigla   sandali   nadurog   sarili   magawa   sapagkat   aangat   iniyakan   maswerte   pagtingin   nito   hinihiwa   pagmamahal   patawarin   magulo   maganda   higit   mahalaga   haba   manahimik   mapapagod   poot   pusong   nakalimutan   taon   pinababayaan   nanghihina   nais   masakit   pasensya   buwan   karanasan   posible   nyo   bilang   mangyari   talo   maaaring   pakiramdam   nagdaan   pinalalakas   nagpapalitan   wasak   uulitin   panibagong   mag   makasarili   iiyak   dumating   magisip   pati   salitang   takot   karapatan   naalala   muli   maaari   beses   tanga   bilis   durog   pinakikinggan   gumaan   pinaghihiwalay   saan   din   isip   gustuhin   bawian   susuko   kaso   ginusto   ligoy   maramdaman   masabi   iyakan   sakaling   lumalim   lungkot   nasaktan   narin   babalik   inaakala   dulot   maghihintay   nandyan   maibibigay   mahirap   lumisan   darating   magpunta   katotohanan   paligoy   nagkasama   panimula   maghahanap   papantay   ating   tatlong   mali   biglaan   ibinibigay   magsawa   panlalamig   pinipigilan   namang   nagbago   tanging   nagpapatibok   matatamis   nahahati   nakikita   masasayang   mapawi   pagkakaintindihan   nagmamahal   naghintay   kabila   pinagagaling   nagkulang   magtatapos   balikan   pagsasamahan   magsisi   tabi   nagbunga   parang   gaano   pagkakataon   ipinagkatiwala   paulit   mong   iyo   magpapaawat   susunod   malungkot   panaginip   lumabas   sugat   binibitawan   mawala   gawin   muntik   manlimos   letra   saktan   letrang   bigyan   itinitibok