Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
sa ilalim ng buwan,
umaasa na may tatabi sa aking upuan,
umaasang may makarinig sa aking paghikbi
at siya mismo ang magbalik muli ng mga ngiti sa aking labi.  

hihintayin kita, maghihintay ako sayo sinta.
i'm
hurting
so
much
kapag hinanap mo ako
at hindi mo ako makikita
huwag kang mag-alala
di mo na kailangan
makipagsiksikan sa dami ng tao
dahil balang araw,
di mo lang malalaman
nasa tabi mo lang pala ako.
I'm tired.
Tired of remembering,
remembering how I used to be so happy.
Tired of the blame,
the blame I put on myself daily.

I'm tired.
Tired of holding on when all I want to do is give up.
Tired of being tired.
Tired of being me.
Break me,
i am already
shattered

Hate me,
i am already
loathed

**** me,
i am already
dead inside
ako'y nalulunod
hindi sa pagmamahal
hindi sa mga iyakan
kundi sa mga iniisip
na hindi ko na naintindihan
I need
to stop
my bad
habit,

Hating myself.
Next page