Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2020
sa ilalim ng buwan,
umaasa na may tatabi sa aking upuan,
umaasang may makarinig sa aking paghikbi
at siya mismo ang magbalik muli ng mga ngiti sa aking labi.  

hihintayin kita, maghihintay ako sayo sinta.
Angelika Duliguez
Written by
Angelika Duliguez  24/F/Philippines
(24/F/Philippines)   
  696
       Brumous, Dasho, Colm and Aparna
Please log in to view and add comments on poems