Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2019
kapag hinanap mo ako
at hindi mo ako makikita
huwag kang mag-alala
di mo na kailangan
makipagsiksikan sa dami ng tao
dahil balang araw,
di mo lang malalaman
nasa tabi mo lang pala ako.
Angelika Duliguez
Written by
Angelika Duliguez  22/F/Philippines
(22/F/Philippines)   
  320
     Colm, A Slow Heyoka and Bogdan Dragos
Please log in to view and add comments on poems