Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
 Jul 2 Kassey
Jasper
Ang pag-ibig ay 'di naisusukat ng mga letra
Kung magbabakasakali lamang na ito'y makita
Kahit na may malayo, at posibleng may magbago
Ang pagibig ay nandyan, at nananatiling buo.

Ano nga ba ang pagibig kung hindi ka totoo?
Totoo sa bawat salita, at binitawang mga pangako?
Pangako na inilahad, ngunit laging napapako
Napapakong pagmamahalan, kailanma'y 'di na lalago.

Kapag sinabi mo bang "mahal kita",
Ay talagang sigurado ka na?
Totoo ba talaga lahat, ang iyong nadarama?
Tagos sa puso, matino, at sayo'y may pagkakilala?

Kung minsan ang pagibig, ay seryosong usapin
Hindi sapat ang salita at dapat hayaan ang damdamin
Hindi lamang sa isang tao, kundi sa bawat isa sa atin
Dahil ang pagibig ay turo ng Maykapal, sa kalooban natin.
 Jun 2018 Kassey
Jasper
Can you save that person?
Or will you save that person?
Can you not let them hurt again?
Or will you not let them hurt again?

Can you make that person happy, one more time?
Or will you make that person happy, like it's the last time?
Can you give that person the feeling that they've been longing for?
Or will you let that person feel that, no matter what comes?

Can you consider their worthless self?
Or will you decide to accept it?
Can you also be the person that decides?
Or will you be the person that initiates?

Making them feel and having them feel are both different
It isn't a matter of questions or actions
It's in the willingness, of the mind, of the heart
Now, can you do it? Or will you do it?

— The End —