Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2018
Ikaw ba ay bigo sa pagibig?

Tipong lahat ay nadaan lang sa kilig?

Kahit sinong gusto ay 'di ka hilig?

Pagkabigong sa umpisa'y nagsimula sa titig?

---------------------------------------------------------­--------

'Wag kang mag-alala.

Dahil hindi ka nag-iisa.

Madami kayong nagdurusa.

Mga sawi na parehas na pinaasa.

-----------------------------------------------------------------­  

Kumalma ka, pag-isipang mabuti.

Sa tingin mo kaya'y bakit ka nasawi?

Maling pagkakataon, pagtugon ng madali?

Pag-abante't pag-atras, nagpaka martir sa hapdi?

-----------------------------------------------------------------­  

Kung ika'y bigo ay 'wag **** dibdibin.

Sa ngayon, maraming bagay ang dapat isipin.

Ang tunay na pag-ibig ay 'di madaling hanapin.

Nasa puso't kaluluwa, ang magmahal na nasa saloobin.
Jasper
Written by
Jasper  18/M
(18/M)   
112
   Kassey
Please log in to view and add comments on poems