Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Johan Nel Jan 17
Langwater slaap
langwater duister
ons het verslaap
tot moeder kom fluister

Vind ek myself
tot ek weer soek
die liefde gelees
in die lewe se boek

Seesand getrou
seesand ontbreek
die baai van my jeug
waar dorings nog steek

Ek is nog kind
die eerste geboorte
en so verbonde
is ek nie verstote

En so ver soos dit voel
kan ek nog luister
langwater slaap
langwater duister
© Johan Nel 2020.01.16 14:26
Mark Toney Jan 4
Zzzzz
Zzzzz

               -Zzzzz
               Zzzzz

Zz...
(???)
Zoe?

               -Zzzzz
               Zzzzz

Zoe??

               -Zzzzz
               Zzzzz

ZOE!!!

               -Zz...!
               Zane?

'Za,
Zucchini,
Zinfandel?

               -Zzzzz

Zoe!

               -Zz...
               Zane?!

'Za,
Zucchini,
Zinfandel?

               -Zaxby's
               Zalad

Zaxby's
Zalad?

               -Zzzzz
               Zzzzz

ZOE!

               -Zz...!
               Zane?!

Zaxby's
Zalad???

               (???)

Zoe,
Zaxby's
Zalad?

               -'Za,
               Zucchini,
               Zinfandel

Zzzzz
Zzzzz

               -Zane?


© 2020 by Mark Toney. All rights reserved.
1/4/2020 - Poetry form: Alliteration - Each poem in my Alliterative Alphabet Series describes conversations between two or more people while only using words that start with the first letter of the title of the poem. I’m publishing the poems as I write them on Wattpad.com, not necessarily in alphabetical order. My goal is to write at least 26 poems to cover each letter of the alphabet. I hope you find the concept interesting, maybe even clever. Most of all I hope you enjoy them :) - Copyright © Mark Toney | Year Posted 2020

— The End —