Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2018
Sana may mga taong;

            Nakilala natin ng mas maaga

                   Makikila pa lang natin bukas

                             At Kailanman ay hindi na natin nakilala pa. . .
© 2018 Glen Castillo
All Rights Reserved.
Ang daming sana ng buhay,sana wala na lang sana....
Glen Castillo
Written by
Glen Castillo  30/M/Batangas
(30/M/Batangas)   
Please log in to view and add comments on poems