Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2017
Ilang kilometro na ang tinahak,
Kay layo na ng inabot ng aking mga yapak,
Patungo sa pook na di ko alam saan,
Parang hilong sinusunod ang nararamdaman.

Hindi ko na maalaala,
Ang lahat ng mga pangyayari,
Binaon nang walang pag-aalala,
Sa nakaraang tulad ng gabi.

Ako nga ba'y nasaan na?
Ako ba'y babalik pa?
Nasa gitna ng kawalan,
Kumakapit sa nararamdaman.
Taltoy
Written by
Taltoy  20/M/Philippines
(20/M/Philippines)   
  415
       Ysobelle Valdevieso, KI and Isabelle
Please log in to view and add comments on poems