Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
zee Oct 2020
please send all the love letters that i've made for i have poured my heart and soul upon writing it

try not mourn for me and be happy for i am finally free from all the things the tormented me—

trading your soul just to revive this decaying body;
the deafening silence;
unwanted thoughts and endless tears
zee Jun 2020
ang mga paa'y dinala ako sa tapat ng aking bintana
doon nasulyapan ang kabilugan ng buwan at pagkinang ng mga tala
ngunit ang isipa'y nananatiling balisa; tila naghahanap ng himala
'di malaman-laman kung saan at papaano mag simula

aking hiniling sa nag-iisang bituing nagniningning
na sana'y dinggin ang aking panalangin
nawa'y pakinggan ng uniberso at tuparin ang aking mga plano
ituro lang tamang landas kung saan ako tutungo

ngunit balewala lahat ng hinaing kung mananaig ang daing
'wag pilitin ang sarili; hintaying sumiklab ang apoy na nanalaytay sa'yong puso't damdamin
'wag ikumpara sa iba ang sarili 'pagkat ikaw ay may sariling istorya rin

madilim man ang landas ang iyong tatahakin; kumpiyansa sa sarili'y matatangay pati na ng hangin
ang mga buwan at ang mga tala'y makikidalamhati sa'yong pighati
ngunit ang kanilang pagningning sa kabila ng bumabalot na dilim ang magsisilbing ilaw—
liwanag at daan na magsisilbing palatandaan na darating din ang iyong araw
zee Apr 2020
please, stay
and don't go away
it's still you
i remember
when the sun
shines brightly
zee Apr 2020
hindi na mapakali at panay ang tingin sa paligid
ang pagod at antok ay 'di na maikukubli
segundo, minuto at oras na ang lumipas
ni anino mo'y 'di na matinag; mata'y malapit nang tumiwalag
ang isipan ay kung saan-saan na rin napadpad
iisa lang naman ang nais isigaw ng pusong matiyagang naghihintay
makita kang muli at ang puso't isipan ay mapapalagay
lahat ng hirap na dinanas ay 'di alintana dahil ito'y maiibsan

--

at dumating na sa wakas ang araw ng pagpapasiya
ang dalawang pusong nangungulila sa presensya ng bawat isa'y
nagtagpo at nagsama

ang muling pagkikita nila'y punong-puno ba pananabik at saya
salubong na mainit at mahigpit na yakap at matamis na halik
ang siyang nagpawi sa mga sandaling hindi sila magkapiling

--

saksi ang mga tala at ang buwan
pati na rin ang mga tao sa paligid na walang kaalam alam at pakialam
sa muli (at huli) nating pagkikita,
mahal.
03.06.2020
zee Mar 2020
i should've known
that there's something wrong
as soon as i walked outside through that door
is the same time you've reached your hand and fell unto the floor
the moment i released my grasp onto your wrist,
a new slit was made 'cause you couldn't resist
and i should've known that night was the last time
I'd see your name on my phone
friday the 13th, year 2020
zee Feb 2020
come! rest your bones in me
hush! your soul is safe with me
let me take you out of reverie—
your worries and insecurities
for i will be your home
thou shall not be alone
i'll be the one who stays 'til the end //

02.05.2020 • 0237
zee Jan 2020
tired and almost died;
can i leave this pain behind
smiles and all the lies?
Next page