Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
zee 1d
k.
muling nagkasalubong—
nagtagpo sa 'di inaasahang panahon
ang alala ng kahapon at ang ngayon
binati nila ang isa't isa
may konting kamustahan
ngunit 'di na muling babalikan
ngayong naghari na liwanag sa dilim
lahat ng sikreto't mga lihim;
damdaming pilit na kinimkim
ay akin ng itatapon
hindi na muli magtatago sa kulimlim
ng kahapon sapagkat ako'y nakaahon
na sa masalimuot na pangyayari noon
zee 1d
and you stayed
just like you've said
but life's just that terrible
and made my life miserable
never thought of us falling apart
but you just broke my heart
by leaving and letting me go
and that empty promises
now turned into ashes
zee 4d
four-letter word
can't get over
still love her
perhaps, t'was the rain that made me feel nostalgic
zee 6d
sa iyong paglalakbay
ika'y humingi ng gabay
sapagkat diyan nakasalalay
ang kaligtasan ng iyong buhay
kung ako man ay mamatay
'di kaya'y mawalan ng malay
aking ipapaalala nang walang humpay
na araw-araw akong naghintay
laging tatandaan, walang makakapantay
sa pag-ibig **** 'di nagkulang at tunay
ngang ikaw ang nagbibigay kulay
sa mundo kong matamlay
sa pagbalik mo, ako'y kakaway;
hahagkan at hahawakan ang 'yong kamay
sapagkat ikaw lang ang nagtataglay
ng mainit yakap na hinahanap-hanap paghimlay
zee 7d
why did you have to
go and leave my heart alone
can't believe you're gone
zee Sep 9
"hello?"
"sorry, the number you've dialed is emotionally unavailable at the moment."
"should i try again later?"
"perhaps, never."

--
zee Sep 8
we're fading away
and I can't do anything
just to make you stay
am i that easy to forget?
Next page