Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jazz Magday Nov 2018
sinampal ng reyalidad
'di tayo magka-edad
eh ano naman?
sambit ng rebelde
basta 'wag ka ng manangis
sayang ang agos ng ilog
may pag gagamitan ka nyan
ako'y malapit na

pagmasdan, mas lumilinaw
ang 'di sukat akalain
unti-unting niyayapos ng panalangin
na minsan magiging akin
at tatawagin, sasabihin
na itong 'di maipaliwanag
natuklasan magyabang
akin, tayo, sabay aaminin

marahil marami nga sila
makitid na lansangan
tila mga pang-unawa
nakahilera ang bawat tanong
kasabay ay pagbugso ng ninanais
huwag mag alala
dalawa ang pag-ibig
nakahain at naghihintay sa'yo

kahit anong talinghaga
sa ating paliwanag,
tayo pa rin ang sampid
gayong pahirapan
ang pinagdaraanan,
magkaiba pa rin ang batid
ganito kapayak ang pag-ibig ko
mahigpit na yapusan; araw araw
simple at dalisay
matagal namamatay

kaya kahit nakakakapos hininga
masaya na ako at naaninag ka
Tagalog
A rose that only knows sunlight
Can never understand rain;
A heart that's only known gladness
Can never understand pain.
Eyes that have never seen darkness
Cannot comprehend hope;
Passions that have never felt torment
Are fires that can not be stoked.
But wisdom that hearkens to anger
Will someday turn its cheek;
A bold king of cruelty
Will someday join the meek.
Though the good and the bad
Writhe in confliction
Inside us all
Is a whole conviction.
Two parts to a whole,
Two sides in the glass,
The push and the pull,
The future and past.
We stumble about
Our hearts divided in twain
Eking out answers
In our fight to remain.
We ask ourselves
Whatis wrong?
What is right?
Too scared of the dark
To embrace the light.
We cannot be happy
Without having been sad
We cannot have good
Without the bad.

— The End —