Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
HYA Jan 2018
Huminto ang pagtibok ng puso
'Pag ang tingin ay sa'kin nakapako
Huminto ang pagtakbo ng oras
Sa laro ng pagiging patas

Mata'y nagtama
Kahit hindi itinadhana
Ako'y napapatingin sa kaliwa
Kapag ika'y nakikita sa gitna

Nang tumingin sa kanan
Iba ang iyong nakuhanan
Na para bang isang litrato
Na ako ang nagsisilbing anino

Tilang naghahangad sa iyong magarbong atensyon
Subalit parating nahuhuli sa aksyon
Sinusubukang tumakbo papalapit sa'yo
Pero parang isang sakit na iniiwasan mo

Nagtanong sa sarili kung kinamumuhian ba
O kaya saan ako huling nagkaaberya
Sinubukang linisan at ayusan ang sarili
Pero kapag nasa iyong harapan, nagiging pipi

Tinanong mo kung maayos lang ba ako
Hindi ko alam kung ang ipinapakita mo'y totoo
Natatakot na baka ako'y iyong saksakin
Kahit ngitian, ako'y hindi mo hahamakin

Ngunit kung mamarapatin mo sana, ako'y iyong yakapin
Ang mga malalakas na braso, sa katawan ko'y panatilihin
Bagama't kahit na ika'y dapat kong katakutan
Hindi ka pa rin nawawala sa isipan

Sa kababasa ko ng maraming libro
Naghahangad na ang iyong pagtungo saki'y magbago
Napapantasya sa mga bagay na hindi naman dapat
Subalit kahit anong gawin ko, hindi parin sapat

Sa libro ko nalang ba iisipin ang lahat
O ang mata ko'y kailangan nang imulat?
Sa katotohanang sa una pala'y alam
Ngunit pinipilit pa ring mag-isip mangmang

Sa kapansin-pansing ngiti
Na sa akin ay tumatali

Pabalik sa mga librong ikaw ang pinapantasya
Pabalik sa mga pangungusap na
humahanap sa nakatagong hustisya
Pabalik sa kalsadang una kang nakita
Pabalik sa sakit na sa aki'y itinadhana

Pabalik sa tawang iyong inilahad
At papunta sa kasalukuyang paghingi ng patawad
Pabalik sa rosas na para sa akin ay inalay
Papunta sa bulaklak na sa iba ay may pakay

Pagbabalik sa mga ala-alang ika'y naging akin
Papunta sa kasalukuyang hindi dapat panatilihin.
Wrote this with ma fren, Kheisa Selma.
This was an unexpected one and it turned out good so yeah, there's no way I would not post this.
brandon nagley Aug 2015
i

In stormy sea's, And in the breeze, Wherein caliginosity doth hide
Behold mine morning glory, for thou art part of mine ****'s;
Whence death I hath came from, in the charnel house I laid
I was shackled in all debacle, lost, seeking, lonesome, in mine age.

ii

Thou hath disenthralled me, and hath taken me to thine hip's
Thine craft was shiny, seraphic blinding, I floated onto thy ship;
Hovered I didst, as if a nasa takeoff to thy outter layered space
Thou hath sweetened me, with Asian tea, and put honey to taste.

iii

Albeit I was just a campesino, with nothing to giveth mine dove
She soared me. Explored me, ourn kisses brought tear's of love;
Avouched me she hath done, she took mine side against the crowd, she hushes me with all compassion, her tiera Asiatic loud.©Brandon nagley
©Lonesome poet's poetry
©あある じぇえん
brandon nagley Aug 2015
i

I'm stuck inside her panaginip lip's, she's ****** me all in
She cast a spell, of amour' swell, chain's of cabochon to her hips;
Oh mine giliw, thine finger's art sweated, locking mine own
We'll treck thine mountain's, and rule the slopes, then back home

ii

We shalt Kench the white puffies, floating above ourn observation, making elephant's and giraffe's with touched finger,
Two strange unknown attainer's, strapped with starry wit
We shalt never forget another, always to be closer as lovers, bliss

iii

As Beowulf, I shalt slayeth the dragon's, and pain-seekers of hate
For plentiness shalt be by bucket's, as gold dust falls as ourn date;
An Iniibig kita from thou, a Lagi kitang iniisip from mineself
An Gusto kitang tawagan from thou when I'm gone, Pahalik!!!!

©Brandon nagley
©Lonesome poet's poetry
©Pilipino rosas/ あある じぇえん
panaginip- means a dream in Filipino
cabochon is a polished gem but not held down.
giliw- is darling and other words like it in Filipino
Iniibig kita means I love you In filipino
Lagi kitang iniisip means I always think of you in Filipino.....
Gusto kitang tawagan means I want to call you in Filipino...
Pahalik means let me have a kiss..

— The End —