Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Pusang Tahimik Feb 2019
Kumusta mga kabataan
Na pag-asa bayan,
Ano ang dahilan
Aral ay napabayaan?

Isip ay nalason
Ng banyagang layon
Alisin ang tuon
Sa aral ng nayon

Nasaan ang tinig
Ng tunay na pag-ibig
Sa bayang natitigib
Ng mapanirang bibig?

Tila ba nakalimot
Puso ay ibinalot
Sa bagong aral na pulot
Nagmistulang mga salot

Walang pagmamahal
Bayan na ng mga hangal
Nasan na ang dangal
Na turo ni Rizal?

Halika na't magising
Simulang tanawin
Ang nagdaang ningning
Ng Araw at Tatlong Bituin!

JGA
Inspired by Jose P. Rizal "Sa Aking Mga Kabata"
TJLC Jun 2016
< >
Babangon para sa 'yo
Nandito ang pangako
"Grabeh! Ang liwanag oh."
Kahit ano pang layo.
Ito ay isang halimbawa ng isang tanaga. Isa siyang apat na linyang tulang may sukat na pitong (7) pantig sa bawat  linya at lahat ng dulong tunog sa bawat linya ay magkakaparehas. Ang maganda sa tanaga, may inilalarawan siyang bagay na hindi dapat nasa loob mismo ng tanaga, pero kitang-kita kahit hindi banggitin. :) Sarap maging Pilipino!

— The End —