Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2016
< >
Babangon para sa 'yo
Nandito ang pangako
"Grabeh! Ang liwanag oh."
Kahit ano pang layo.
Ito ay isang halimbawa ng isang tanaga. Isa siyang apat na linyang tulang may sukat na pitong (7) pantig sa bawatΒ Β linya at lahat ng dulong tunog sa bawat linya ay magkakaparehas. Ang maganda sa tanaga, may inilalarawan siyang bagay na hindi dapat nasa loob mismo ng tanaga, pero kitang-kita kahit hindi banggitin. :) Sarap maging Pilipino!
Written by
TJLC  Philippines
(Philippines)   
2.9k
     SAN and Sofia Paderes
Please log in to view and add comments on poems