Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2019
minsan nang nalimutang sumulat
nautal, nagtagal sa iilang salita
na hindi ko man lang napansin
na ang pagiibigan pala natin ay isang buhay na tula
Written by
Random Guy  23/PH|DXB
(23/PH|DXB)   
  859
     ---, Angel, s and A Slow Heyoka
Please log in to view and add comments on poems