Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2016
Natatakot ka kung saan tayo dadalhin.
Natatakot ako kung hindi tayo makarating.

Hindi tayo makakarating kung hindi ka magpapadala.
Hindi tayo madadala kung di tayo makakarating.

Nakakatakot mabuhay sa takot, mahal ko.
Hawakan mo ang aking kamay, at tatalon na tayo

Palayo mula sa takot. Saan man tayo dalhin, kahit hindi makarating.
Para sa iyo, C.J.
Aron L Garchitorena
Written by
Aron L Garchitorena  Manila
(Manila)   
  8.8k
   6
Please log in to view and add comments on poems