Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
AgerMCab Jul 12
Sa aking isipan, ika'y aking kapiling
Sa aking gunita, alaala mo'y hiling
Ngunit sa'n ako huhugot ng alaala
Kung sa langit kasama ka na ng mga tala

Hindi man lang kita nasilayan
Mukha mo ay hindi rin namasdan
Bisig ko ay hindi ka nabuhat
Init mo'y di ko manlang nadama

Ano kaya ang himig ng iyong pag iyak?
Musika ba sa akin ang iyong halakhak?
Maliliit **** kamay, nais kong hawakan
Habang mga titig mo'y di pakakawalan

Sa diwa ko'y yakap yakap kita
Habang ako ay may heleng kanta
Sa gayon sa iyong mga labi
Mayrong hatid na maamong ngiti

Aking anghel, dito sa puso ko
Mananatili bawat pintig mo
Dito sa aking diwa at isip
Habang buhay kitang iuukit
AgerMCab Jun 27
Kung hindi itinakda
Akala mo'y importante
Hindi naman permanente,

Kung hindi tadhana
Wari mo'y mahalaga
Bakit naging pansamantala?

Pero ang pagmamahal kapag nakatadhana
Hindi  mababawasan
Ang pag ibig kapag nakatakda
Hindi mawawala

Hindi na lamang akala
Hindi na rin pakiwari
Dahil hindi mangungupas
Pang habang buhay na hangang sa kabilang buhay pa
AgerMCab Jun 24
Ano ang mayroon ka?
Bakit labis kitang sinta?
Lahat sa iyo ay payak
Ngunit ang dating moy may sapak

Dito sa aking puso
Hindi ko maitanto
Makasama ka nawa ng habang buhay
Pag tama ko sa lotto ikay aking ibabahay
AgerMCab Mar 22
Why?
How ironic?
To be together...
We have to part ways?
AgerMCab Feb 24
HID
Every night at 3 o'clock I wake without fail
To recall my dream of wearing immaculate veil
You approach me with loving gaze, it feels heavenly
My soul leaps with joy, and my heart beats insanely

But then I remember, everything's just a dream
Tears starts flowing uncontrollably like a stream
I love you with a love that's better be hidden
I can't stop nor fight love, even it's forbidden

In this real world, I want to spend my life time with you
But time can only give us meager and few
I want to touch you, hug and kiss you openly
But my expressions of love should be kept only

I want to shout, let everyone know how much I love you
But I can only whisper to the moon and stars that I do
Hold on my love...our time will come to be in the open
If not in this lifetime...I will find you again...and make it happen
AgerMCab Jan 11
A poison to my vein
A blockage to my brain

It fogs my mind
Till i no longer hide

Go away from me
Just let me be

There's no room for you
For the love I pursue
AgerMCab Jan 7
In a snap of time
You distract my mind
Been alone for so long
I don't need to belong
The walls that I build
The apathy that I skilled
How could Cupid hit me wrong
When I thought I was strong

In a snap of time
You reign in my life
In my mind and emotion
I filled with confusion
My mind wants to surrender you
But my heart is empty and blue
All these can't be possible
My heart isn't capable

In a snap of time
You flood my mind
A glimpse of your smile
Brings joy for a while
You invade my dream
Dream worth to redeem
That we have become one
Professing love that we won

In a snap of time
Dreams are my ally
Dreams are my only way
To follow your pathway
Through dreams I can wish
Your kiss I will cherish
If I can't fight this destiny
Shall I embrace it blindly?
An English Version of my other poem ISANG PITIK
Next page