Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2020
Gabi-gabi kitang pinapangarap aking mahal
Sanhi marahil ng pusong kung umibig ay hangal

Regalo ka ng tadhana, hindi naman pwedeng buksan
Maamo **** muka sa diwa lang maaaring masdan

Rehas ang katumbas ng ating pagibig, hindi pa malayang ipagsigawan
Ako'y nananalig laya nati'y ibibigay sa panahong wala ng alinlangan
AgerMCab
Written by
AgerMCab  48/Manila
(48/Manila)   
533
 
Please log in to view and add comments on poems