Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2020
Sa unang pagbukas ng aking mga mata
Umagang asam ikaw sana ang kasama
Lungkot man ang hatid ikaw sa aki'y malayo
Tiwala ang tangan ikaw ma'y nasa ibayo

Tiwalang sa dulo ng aking paghihintay
Mamahalin kita hanggang ako'y mahimlay
At kung papalaring muli ka nang makapiling
Salamat sa tiwalang nagpatibay sa atin
AgerMCab
Written by
AgerMCab  48/Manila
(48/Manila)   
  655
     ---
Please log in to view and add comments on poems