Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Agusto Ninoy May 29
Matagal nang nagsimula
at patuloy na umiiral
Ang ating matinik na pakikipamuhay
sa ating bayan

Palagiang nasasadlak
sa karalitaan
Ang dugo ng kabataan,
alay sa kasarinlan

Tayong mga bulag,
sa siyensiya at kapalaran
Sa pagmartsa ng kalabang
hindi natatanaw

Naulit ang kasaysayang
may isang kurso at galaw
Bala para kay tatay
ang anak ang namatay

Bumagsak ang ekonomiya
Lumambitin sa aming mga leeg
Iniasa ang pagtaas
sa aming mga bisig

Habang si Alejandrino
dumarami't nagbubuntis
Ang batang henerasyon
Patuloy na nililitis

Kung ganun,
Huwag ninyo kaming pababayaan,
Paglustayan, paghirapan
At pakikinabangan

Sa gayong mga pumalya at matatanda
Ay may aakay
Walang huhugot sa Inang bayan-
Kundi kaniyang kabataan
Inspired from the Filipino Movies: Heneral Luna, and Goyo: The Boy General
Zuzanna Jan 2019
This generation is a lot
Of kids walking around with
Big smiles in public, crying
Their eyes out in private using
Drugs to to medicate themselves
To feel some sort of happy
Surrounding themselves with
People whom they still find
Themselves feeling lonely
Around.
This poem goes out to those who find each day difficult living in. Those who feel lonely even when they are surrounded by lots of people.

But also, this goes out to those kids walking around with big smiles and eyes so happy you can see the pain right through them. You're NOT alone!

People who use drugs to feel happy, I know you're struggling but help is always there for you to find. You don't need drugs for happiness.

The poem is inspired by the song "Medication" by Yungblud, a young lad from up North in England.

— The End —