Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
MM Jun 2022
May oras na kailangang maninidigan

Kailangang basagin ang katahimikan

Dahil minsan, ang pananahimik ay walang buhay na naliligtas

Parte ka ng pumaslang sa inosente

Parte ka ng yumurak sa pagkatao n’ya

Pero ang sabi mo,

“wala ka naming ginawa”

Pero nanahimik ka lang

At binaling ang tingin sa kabila

Tama ka

Namatay sila,

At marami pang ibang susunod pa pero


Wala

Kang

Ginawa
Ube Jam Dec 2016
Pag nahanap mo na siya
Wag kang bibitaw
Alam kong masakit
At iisipin **** di ka para sakanya
Pero wag kang bibitaw
Alam kong ginagago ka ng isipan mo
At iisipin **** isarado ang pinto
Pero wag kang bibitaw
(Subukan **** tumanaw
Sa pwedeng mangyari
Sa susunod
baka kasi hindi naman uusog)

— The End —