Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Zharfa Zhafirah Dec 2017
Malam-malam lelap
Lelaki dan keraguannya

Terbelenggu dalam cinta yang tak nyata
Ia meresah hingga ia gusar

Namun ia rindu dekapan kekasih lamanya
Lelaki itu lenyap dalam mimpi yang gelisah

— The End —