Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 24
Bakit kaya ganun...
Nasasaktan ako kahit hindi dapat

Gusto ko umiyak...
Ngunit pawanag naubos na ang mga luha

Hahakbang pasulong...
Subalit tatlong tapak paurong

Pipiliting ayusin ang lahat...
Pero pawang gumuguho at mas gumugulo lang

Don't i deserve better...
Don't i deserve to be loved..
Don't i deserve to be happy without ever being afraid of failing again..
I didn't t know that the most painful heartaches are those without tears.
Kimiko
Written by
Kimiko  Manila
(Manila)   
271
   Kimiko
Please log in to view and add comments on poems