Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2019
मान्छेहरु जब ढुङ्गा बन्छन्
उनीहरु ढुङ्गाकै संगत गर्छन्
मौन

मौन
पहाडहरुतिर हेर्छन
मानौ तिनै तिनका ऐना हुन्
जसले उनीहरुका
प्रश्न, प्रश्नकै रुपमा फर्काउँछ
उत्तर, उत्तरैको रुपमा फर्काउँछ
न तिनका पयर
न चक्षु
न तिनका आवाज
न पंख
न तिनका मुस्कान
न आँसु्

मौन
न कल्पनामा डुब्छन्
न ऋतुहरुभै रंग बदल्छन्
सायद ढुङ्गा बन्न सजिलो छ
मौन

हामी अगरबत्ती बालेरैपनि
कृतीम सुगन्ध उत्पति गछौ
जब हामी मान्छेलाइ खुसी पार्न सक्दैनौे
जब हामी मान्छेहरुलाइ सेवा गर्दा गर्दा थाक्छौ
अन्तिममा  हामी ढुङ्गा बन्छौ
मौन

मौन
ढुङ्गैको संगत गर्छौ
ढुङ्गैकै पुजा गर्छौ
शैली :अमूर्त
विषय :पत्थर
Author's Note:
If nothing to say, be silent
If no one hears, be silent
If silence speaks, be silent

If nothing matters, be silent
If silence calms, be silent
If silence heals, be silent

If silence wins, be silent
If silence is the start, be silent
If silence is the end, be silent

If silence is the answer, be silent
If silence is the only choice, be silent
If silence is the way of life, BE SILENT
Mystic Ink Plus
Written by
Mystic Ink Plus  M/Nepal
(M/Nepal)   
213
 
Please log in to view and add comments on poems