Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
From A Heart May 2016
Tititigan kita,
Aaralin ko ang hugis ng iyong mukha,
Tatandaan ang bilog ng ilaw sa iyong mga mata.

Tititigan kita,
Huhulaan ko ang tumatakbo sa iyong isipan,
Huhugot ng kahulugan sa iyong ekspresyon.

Tititigan kita,
At mangangarap ng tayo sa kinabukasan,
Hahayaang madala ng imahinasyon.

Tititigan kita,
*Habang may tinititigan kang iba.
From A Heart May 2016
Please.
Please.

Get me out of this hole,
That I so willing dug for myself
And make deeper everyday.
Amen.
From A Heart May 2016
This is what I feared would happen.
That you would prove me wrong,
And by wrong I mean right.

That all the doubts I had in the beginning,
Would make themselves come true.

That I would set my eyes on you,
And begin to see a glow.

That you would feed off of my emotions,
And make me forget for more than a second,
Black holes don't turn into stars.
But then again, what's wrong with being a black hole?
From A Heart May 2016
When I say I understand you,
It doesn't mean you we're right and I was wrong.
It means even though I stand by what I said or did,
I will choose to ignore my feelings,
In favor of yours.
because I love you.
From A Heart May 2016
Aalis ako.
Gusto mo ba akong samahan?
Alam kong nasasaktan ka,
oras na para lumisan.
Tara.
***** tayo sa kalawakan.
From A Heart May 2016
Naiinis ako sa mga hipokrito
Na ginagawa sa iba
Ang ayaw nilang gawin sa kanila.

Naiinis ako sa mga makasarili
Na kaya kong unawain
Ngunit hind magbibigay ng oras na intindihin ako.

Naiinis ako sa kanya
Dahil nalilito ako.

Naiinis ako sa kanya
Dahil nililito ako.

Naiinis ako sayo
Kasi ayaw mo akong tigilan.

Naiinis ako sa sarili ko
Dahil ang mundo ay bilog nga
At alam kong lahat ng kinaiinisan ko
Sa akin din nagsisimula.
Next page