Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Ronna M Tacud Feb 27
Pwede bang ako muna?
Pwede bang sarili ko muna bago ikaw?
Pwede bang ngiti ko muna bago ang luha?
Pwede bang pagalingin ko muna ang aking sugat bago sumugal ulit?
Pwede bang tumigil at namnamin muna ang sandali na aking hinintay?
Gusto kong manatili pero kailangan kung huminga panandalian.
Ayaw kung umabot sa punto na ang sandali ay magiging permanente. Ayaw kung sumuko pero kailangan ko munang dumistansya.
Ayaw kung umabot sa punto na ako ang unang bibitaw .
Napapagod din ako.
Napapagod din akong umintindi pero hindi ako sumuko kailangan ko lang ng espasyo dahil hindi na kaya ng aking puso at isipan.
Sana maiintindihan mo!
#hindisusuko #pagodna #sarili #sumugal
Ronna M Tacud Feb 19
Ang kahapon ay nagdaan, lungkot ko ay lumisan.
Tunog ng huni ang aking nagisnan.
Liwanag ng araw ang aking nakikita.
Sa dapit sulok ako ay nakatanaw.
Simoy nang hangin ang nalanghap, ngiti ang siyang nasilayan.

Oh, kay ganda ng umaga!
Sipsip ng kape ang aking natamasa.
Hindi magsasawang dumungaw sa maliit na bintana.
Buhok ay hinangin pero ito'y nagbibigay buhay.
Mata ko ay pumungay sa ganda ng tanawin.
Kay gandang pagmasdan ang mga ulap na animo'y dinadala ka sa kalawakan.

Kay sarap marinig ang huni ng mga ibon na para bang kinakalma ang iyong damdamin.
Binawi nito lahat ang kapintasan na aking pinagdadaanan.
Lumuha man noon, napalitan naman ngayon nang isang totoong ngiti.
Maari bang ganito nalang palagi at kalimutan ang pait na siyang aking nakamtan?
Ronna M Tacud Jan 20
She's cheerful but turns into tearful.
She's excited but turns into devastated.
She's confident but turns into bewilderment.
She's smiling but turns into alarming.

Today, is the day she's waiting but turns  into nothing.
The preparation turns into destruction.
And the subsequent is doubtfulness.
She ask herself, why did he forgot?
Or he neglect to remember it?

The sadness was evidence in her eyes.
Tears slowly falling into countless time.
She's truly hurt but still hopeful.
That he might have surprise her for their Anniversary.
But, the daylight fades and nothing came.
She's sobbing to death cause the forgotten Anniversary is in her mind all night long.
I'm leading my way in my own grief. Pretending to be nowhere but the truth is I'm fully wide-eyed. A lot of what ifs? What if I let go? What if I won't? What if I pretend that nothing happens? What if I stop chasing? What if i stop caring? What if we shouldn't met? And what if I shouldn't love you? Does the waves stop? Does the floods can go back to its rightful placed? or does the moon and sun can be together? I know it's impossible but I'm still trying to hold on with someone whom I couldn't have.
Ronna M Tacud Dec 2020
A shadow in a middle of the dark is
reflect the beauty of the  moon.
Shining like a diamond that can't holding on cause it's cautioned.
Just like how I wanted to approach you but I can't.
There's this boundary that i need to priority.

A communication that has limitation.
A  love that unrequited.
A love that's not bounded.
A love that unwanted.
A love that's not accepted.
A love that's not appreciated.
And a love that's cheated.

Afraid to try cause maybe you're not satisfy.
My only reason was my heart is pure.
That's why I escaped this all.
This feeling of mine was set in the dark and will never get apart.
I was lost your love forever, my love.

— The End —