Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
BALAJI MANOHARAN Sep 2019
Out the box, precious little thing as we knew!
Very moment we laid our eyes, our hearts swayed away.

Still remember the moment I washed you,
In a little sink, as you quivered hard to stay.

Three years of our life ain't much to adieu!
But a big piece in yours, as you spent like a holiday.

Never played fetch and it's not your cue,
For you once been a normal canine? no per se!

Welcome you with our hearts to a year- brand new,
You're the best son ever and that's all I can say!
mac azanes Aug 2017
Salamat sa humigit kumulang labin dalawang taon.
Sa pagiging isang alaga,
at mapag-alagang tuta.
Salamat sa pagiging bantay,
Ng bahay at  buhay.
Salamat sa pagpaparamdam,
Kung anu ang isang tunay na kaibigan.
Na iniiyakan at napagkukwentuhan,
Na sanay naiintindahan mo naman.
Siguro ngay wala ng pwedeng pumalit sayo.
Sa buhay ng mga taong binantayan mo.
At alam ko naman na ramdam mo,
Na ni minsan hindi ka nila naituring na iba gaya ng tao.
Salamat din kina,Sansa,Chester,Junjun, Panda,
At sa iba na hindi ko na nakilala.
Sa isang kaibigan na din nang iiwan,
Diba nga kahit sa paliguan ay kasama ka pa.
At hindi ka naman paborito,
Kasi nasa kwarto ka pag malamig ang klima.
At ngayon nga na wala kana.
Di mo maiaalis ang pangungulila,
At gabi na si Michelle ay lumuluha.
Salamat muli asong mapagkalinga.

— The End —