Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2018
Huli na nga ba ang lahat
Kailan mo masasabing hindi sapat
Ang bawat piraso ng mga durog na puso
Ang bawat patak ng mga pulang dugo
Umagos kasabay ng mga luha
Sino ang totoong may sala
Isinulat sa pahinang gawa sa tubig
Ang makatotohanan ngunit huwad na pag-ibig
Kailan nga ba naging tama ang mali
Kapag ba wala nang makapitan ang pusong puno ng pighati
Puno ng galit at pagkamuhi
Bakit hinayaang maikubli
Sinong nagbigay ng buong tiwala?
Silang mga nabigo't nasaktan at umasa sa wala
Pilit mang pagtakpan ang mailap na katotohanan
Sarili lang ang dapat protektahan
Wala nang direksyon ang bawat bukas
Na mabuti na ring ito na ang wakas
Ang dulo ang simula ng salitang sapat
At ang simula ang dulo ng lahat.
This is what Riverdale made me do.
Stephanie
Written by
Stephanie  19/F/my own wonderland
(19/F/my own wonderland)   
  586
   Edmund black
Please log in to view and add comments on poems