Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2015
Magandang umaga
Yan ang bungad pagbangon sa kama

Kain na
Ang sarap pakinggan tuwing napapasin na ako'y gutom na

Pahinga ka muna
Hinding hindi ako mapapagod na mahalin ka aking sinta

Mahal kita
Mga salitang hindi nakakasawang marinig mula sa kanya

Tulog na
Lumipas ang isang araw na masaya sa piling ng isa't-isa.

Mga salitang sa akin ay nagpapasaya
Simpleng mga salita na sa akin ay mahalaga
John Kenneth Mesina Fulgencio
Written by
John Kenneth Mesina Fulgencio  Philippines
(Philippines)   
Please log in to view and add comments on poems