Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
 Aug 2019 Lizley
TheIdleOwl
39
 Aug 2019 Lizley
TheIdleOwl
39
Red and black go well,
They complement each other,
Much like you and me,
A floating leaf,
A drifting feather
I opened up to you I showed
You my beautiful scars.
All you did was add another one
#scars # beautiful
 Mar 2019 Lizley
Traveler
STAY RIGHT
 Mar 2019 Lizley
Traveler
I am on a mission
An oath of heart and mind
I pledge to do the right things
Each and every time!

I'm sure I'll stumble
And I'll surely stagger
Doing what's right
Is no small matter

But if I fumble
And drop the ball
I’ll pick it back up
And heed the call

Give in? I refuse
Even if I lose
Doing what's right
Is what I'll choose
....
Traveler Tim
 Feb 2019 Lizley
Mariazyka
Dalawang bata
Isang matanda
Babae't lalaki
Kasama ang ama
Naglalaro sila
Doon sa may kalsada
Napadaan lang ako
Ngunit tila paa'y napako
Habang sila'y tinititigan
Isip ko'y bumalik sa nakaraan
Naalala ko nang kami ni ama'y
Naglalaro ng tagu-taguan
Sa tuwing ako'y nahuhuli
Ako'y kanyang kinikiliti
Oo, ako'y naging masaya
Sa limang taon na pinagsamahan

Bumalik na ako sa kasalukuyan

Ang mag-ama'y tuwang-tuwa sa aking kanan
Ngayon hinihiling ko sa Panginoon
Sila sana'y bigyan pa ng mahabang panahon
hindi na muling mararanasan pa
 Feb 2019 Lizley
Mariazyka
Maghihintay parin ba ako
Para sa isang tao
Kahit wala namang kasiguraduhan
Kung may patutunguhan ba ito?

Basta ikaw
Basta para sa'yo
Oo
Maghihintay ako.
10/16/17
 Feb 2019 Lizley
Mariazyka
I want to help you
I want to hug you
I want you in my arms
I want to talk to you
I want to be with you
I want to remove your pain

Love,
Would you let me
Would you ever let me in?
Maybe,
If you just let me
Then we could end this rain.
Unsaid cares.
 Feb 2019 Lizley
Juneau
the roses are dead
the violets are too
if you want to join them
i'll come with you
February 12 2019

fifty-nine

more like

Roses are red
Violets are blue
If you want dr. oetker's quattro framaggio
I'll walk to shoppers and buy us two
<3
Next page