Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Jun 2023 · 103
nakauwi na
kahel Jun 2023
nakaipit sa pagitan ng trapiko
na para bang walang dulo
siksikan sa mga sasakyang nasa kalye
pagod, init, at usok
pero 'pag nabasa ko ang mensahe
na mula sa’yo
pakiramdam ko nakauwi na 'ko
pagkatapos ng isang mahabang araw, pagod ay napupukaw
Jul 2022 · 300
hulyo
kahel Jul 2022
sa dinami-rami ng kantang inawit at pinakinggan,
sa mga kwentong inilahad at i-sinalaysay,
mga prinsipyong pinang-hawakan at natutuhan,
sa dinami-rami ng mga naging paborito ko,

gasgas man sabihin ngunit—

mahal,
ikaw lamang ang pinakatumatak na paksa sa dinami-rami.
kahel Jul 2022
mas pinili ko na lisanin ka kaysa manatili

dahil sinta, pinagkait mo sa’kin ang pagkakataong mahalin tayong dalawa ng sabay.
Jun 2022 · 105
here i am again
kahel Jun 2022
here i am again,
a blank sheet of paper in front of me
a pen in my right hand
and a glass of whisky on the other,
i’m wondering how could my words ever do justice to you?

the warmth,
the kindness,
the moans,
the sighs,
the tantrums,
the grace on those pains,
the groove when you dance,
the lilt in your laugh,
the vestiges of nights we spent,

and i asked myself
what i’ll have left to write
when my love for you bleeds all my words out of me.
Apr 2022 · 324
pagod ka na ba?
kahel Apr 2022
parang sigarilyo.
upos na.
ubos na.
Dec 2021 · 396
the end
kahel Dec 2021
i am beginning to forget you and forgetting something you loved with all your life is such a terrifying idea.
Oct 2021 · 164
retrograde
kahel Oct 2021
when i met you,
there were no questions

when you left me,
there were no answers
Oct 2021 · 1.4k
the most
kahel Oct 2021
if the universe would grant me one thing…
i wish you loved me again
like before,
like the first time i offered you sunflowers,
when your eyes locked onto mine,
when you loved me // the most.
if we’re just a little bit brave to fight for our love
Sep 2021 · 363
life begins with you
kahel Sep 2021
i do not know anything about life,
i thought i knew everything about life,
not until i met you,
now i cannot stop writing a book;
our very own book,
about everything, about us,
about you— the love of my life
now, you’ll be my co-author
Sep 2021 · 390
Enough
kahel Sep 2021
You are my water,
overwhelmingly enough to drown me,
gently enough to cleanse me,
genuinely enough to save me,
You are enough.
For you, A. Everything~
Sep 2021 · 170
bawat saglit ay may kapalit
kahel Sep 2021
siguro, pinagtagpo tayo para lamang bigyan ng buhay ang buhay.

kahit saglit, kahit may naghihintay na kapalit—

sa saya, sa lungkot, at sa piling mo.
palitan ng pagmamahal
mga puso’y napagal
mga oras na bumagal
mga galit na natanggal
at tayo na hindi tumagal
Sep 2021 · 160
sigaw ng bawat letra
kahel Sep 2021
sumusulat sa’yo simula nang ‘yong pagdating

sumusulat sa’yo hanggang sa ‘yong paglisan

sumusulat sa’yo sa pagitan ng lupa’t kalangitan

sumusulat sa’yo  kakabit na ng ‘yong pag-ibig; ang tinta sa aking mumunting libro ng mga pangako.

‘balik ka na’—sigaw ng bawat letra.
hanggang mapaos
hanggang malaos
hanggang maubos
susulatan ka, oh aking minahal nang lubos~
Sep 2021 · 313
ang makasama ka
kahel Sep 2021
ang makasama ka
hanggang sa paglubog ng araw.

ang makasama ka
hanggang ang mga mata’y kasing liwanag na ng mga bituin.

ang makasama ka
hanggang ang mga katanungan ay maging kasiguraduhan.
habang hawak ng kaliwa ang ‘yong kanan na kamay at may panakaw na halik sa noo~
Sep 2021 · 226
uno
kahel Sep 2021
uno
palagi na lamang huli sa balita
kaya kapag may nalaman
ay wala na akong magawa
kung hindi tanggapin na lamang
ang katotohanang sinisiyasat

palagi na lang akong huli sa kahit anong larangan
laging nauunahan at pinapangunahan
kailan kaya matatauhan

kailan kaya ako uunahin?
Jul 2021 · 229
katapusan
kahel Jul 2021
ang inialay ay lubos
patuloy lang ibubuhos
hanggang puso’y mapaos
hanggang sa maupos
hanggang sa maubos
kailan nga ba 'to matatapos
Jul 2021 · 99
do they?
kahel Jul 2021
there was a time when every part of me belonged to her, loving her feels like a tournament. in my archaic life, she became the pigment. she’s my excitement, my torment, my precious moment. to be honest, i enjoyed every bit of her madness while we’re together. i hope life’s giving her a good life, serving the happiness i wanted for her. but all our wishes do not come true. do they?
i wish it came true, for us.
May 2021 · 354
huling pagtapak sa lupa
kahel May 2021
mahal,
nang turuan ka lumipad
ay kung saan-saan ka na napadpad
‘di na rin kabisado
ang mga linya sa iyong palad
at simula noon
hindi ka na muling tumapak sa lupa
nagsimula na din ang pagpatak ng luha
ngayo’y magkasalungat at 'di na masilayan
‘di mo na binabasa ang mga likhang sulat
kailangan nang mamulat
sapagkat sariwa pa rin ang mga sugat
dulot ng katotohanan
na hindi ka na muling babalik
Apr 2021 · 570
supermoon
kahel Apr 2021
she’s so ethereal
i think the moon looks at her
maybe because her eyes glows brighter
than the moonlight
not just tonight
but every time
a revolution occurs.
losing sleep over you
Apr 2021 · 335
sorbesa
kahel Apr 2021
sa totoo lang, hindi naman talaga ako umiinom ng alak para makatakas sa lungkot at sa mga ideyang baka pwede ba o baka pwede pa.

kahit hindi ako lango ay gan'on pa rin naman. hindi ka na babalik.

napapadalas lang ang pag-inom, sapagkat nakakatulog ako nang hindi ka iniisip; nakakatulog na hindi ka laman ng bawat panaginip.
at sa pagsapit ng umaga, maaalala na naman kita.
dahil kapag lasing lamang may kakayahan makapagsabi ng mga salitang hindi kayang sabihin.
Apr 2021 · 221
by your side
kahel Apr 2021
i could be anywhere
i could be in hell,
i could be in heaven,
i could be at the bus stop,
at the shed waiting for a train,
or at my window staring until it rains,
but despite of delays and advances,
i would still choose you,
through ups and downs,
there’s no in between,
if this will be my last day,
i’ll spend every moment with my day one;
my divine.
i want to be by your side.
i feel safe when you are around, when you hold me in your arms, everything's become warmth and peace.
Mar 2021 · 346
sukab
kahel Mar 2021
tao ang madaya,
hindi ang mundo.
huwag mo ibaling sa mundo ang pighati, dahil wala itong ibang ginawa kung hindi manatili sa tabi mo at masulyapan ang iyong mga ngiti.
Mar 2021 · 179
you are driving me crazy
kahel Mar 2021
you are driving me crazy
running circles on my mind
with protective gears and all
but maybe,
it should be me who needs to wear them right?
you’re drifting recklessly,
switching lanes frequently,
crashing your way through destructively
in a weird orange-coloured car.
i can’t get you out of my mind
Mar 2021 · 288
paradox
kahel Mar 2021
you are mine,

            but time took you away

                               —it took us for granted.
Feb 2021 · 332
sigh
kahel Feb 2021
on the day that she left
being alone in these sheets,
with a deep empty sigh
i know to myself
that she’s not coming back
i just stayed
i just clinged
i just grasped
not in the hopes of a comeback
but for the foundation that we built
for the time that we spent
for the cigarettes we burned
for the hugs that got tighter every time
for our memories;
for my memories of her,
the only thing that’s left,
the only thing that i can keep
—perpetually.
you aren’t that special and so am i, but why is it difficult to forget you?
Feb 2021 · 449
muddled
kahel Feb 2021
we lie to our lovers
just to gain their trust
and tell the truth to strangers,
just to won sympathy
we run from peace,
because we’re afraid
that nothing’s going to be enough
and we embrace storms,
just to feel like the one being saved
to feel we’re worth risking for
we fix the ones we love
and end up ruining them,
we only keep what’s important,
and end up losing them
because maybe
we all have a little bit of
madness inside.
Jan 2021 · 190
unyieldingly
kahel Jan 2021
Sometimes, I feel that I still miss you. Not in the sense that I want us to  be together again, because as much as I know that what we had was a beautiful mess, I also know that it died long before our goodbye that Wednesday under the moonlight. I miss you in the sense that when I walk down the hallway of memories that I've known all my life, that there are days when I would just pause, take a deep breathe, gently close my eyes and remembering us walk side-by-side,
we are lost souls blathering about uncovering our own rightful place in this absurd fantasy. I miss you peeking through the shelves of our favourite library, obviously annoyed that it's taking me so long to pick which Murakami book to get to read.

But I think that I'm okay now, but there are really just some honest days, especially when time restraining me alone.
when I couldn't sleep and my mind will cheat on me and wonder about what it would be like if only we didn't drift away from each other. If only we stayed on the same path a little longer and worked things out. Today, as I write this letter— a piece of my heart. I'm starting to forget the sound of your laugh or the way you teases me.


Your alluring face is a bit hazy in my head now.

Your eyes began to shine a bit more dim like the sky when it is crying. But I still miss you in the sense that when I come across with the little things that remind me of you, things we both shared somehow like our  favourite series to get our *** laugh as hard or our love song to vibe on.
There is just really a part of me that just breaks unyieldingly and missing you is the only thing that I could do.
Jan 2021 · 238
your name
kahel Jan 2021
it is i,
who wrote letters with no address,
because each and every word,
is your name.
you have me ever since
Jan 2021 · 174
my first tragedy
kahel Jan 2021
your finely drawn diamond-like brown eyes.
those eyes they never lie, i knew when our eyes met - it's going to be my first downfall. my first disaster. my first encounter to an absurd dream.
Oct 2020 · 117
it was real
kahel Oct 2020
I want you to be around with me,
near me,
heal me,
this year, next year, and every year
and letting me assert every possible word for you to hear
because you deserve everything, for real
you’ve been here for every tear
embraced me for every fear
so stay even for a while
and let’s share the fruit of our love to bear
be here with me,
it’s an unconditional deal
even though it sounds surreal
we both know it was real.
Aug 2020 · 114
delusion
kahel Aug 2020
he have been sleeping on his dreams lately
while taking a trip down the memory lane
he saw her and asked, "do i mean to you?"

—then he wakes up uneasy and will never know the truth for the rest of his life.
Jun 2020 · 88
midnight train
kahel Jun 2020
i look at the clock and it’s already midnight
and the only thing that shines
are your eyes
brighter than the moonlight
they're focused on mine
talking with no more lies
a bottle of a bittersweet wine
we shared and every taste was beyond divine
decided to lie down on the middle of a park
stars twinkled
our bodies intertwined
souls are barely naked
entangled and stranded
they're like scrabbling vines
tonight, you are solely mine
there’s no reason to hide
we will live for the truth
we will love for the truth
holding hands
coping hearts
let’s have veracious conversations
and discern different salvations
until the sun return to its self-vacation
my only destination
—my last station, you.
Apr 2020 · 644
tuwing umaga
kahel Apr 2020
gusto ko ng halik,
‘yung totoong halik,
halik na pag dumampi ay naghahasik,
halik na itutuloy kahit hanggang sahig,
halik na dumidilig sa aking pagka-uhaw,
halik na sa bawat sandali’y pumupukaw,
ang halik na nagbibigay ng payapa at tanging bubungad tuwing gigising ako sa umaga
Mar 2020 · 142
for all you do
kahel Mar 2020
we’re living in a distracted world, 
with fantasies that bubbles our mind,
full of barely controlled chaos,
but then i remembered the feeling,
when your eyes locked onto mine,
focusing, listening, hearing, caring,
the comfort and pleasure you once made
is cannot be measured,
not by words, some stranger or even an event.

i am grateful for all you do;
because i can state the fact that,
when my life overwhelms and does me in,
consumes me and destroys me,
you make everything all right,
and on that moment,
you became my everything,
you are everything that i believed was right.
time, took you away. it took us for granted
Mar 2020 · 199
i just write.
kahel Mar 2020
some people think “i just write”,
trust me,
i do,
but they don’t know that there’s so much story
veracity,
sincerity,
heartbreaks,
landslides,
sacrifices,
c­ourage,
in between words,
in this world,
it takes me to pour everything,
in what “i just write”.
sometimes, its best to let the words introduce themselves.
Feb 2020 · 107
four in the morning
kahel Feb 2020
i came to you alone,
lonely as a grocery store parking lot at four a.m,
a coffee in my right hand,
and a cigarette on the other,
sat down beside you,
we make jokes,
laughter’s echoing in every corner,
as soon as the sun is waking up,
we’re both blowing smoke rings pretending that they are haloes,
our eyes intertwine,
i asked myself,
could i believe in the magic?
it happened before my eyes. even before i realized that i was already under her spell

should i believe in the magic?
Feb 2020 · 484
araw at gabi
kahel Feb 2020
mahal,
piliin mo lang ako sa araw-araw,
pangako,
wala ka ng dapat alalahanin,
hintay ka lang,
damhin ang lamig ng hangin,
kapit ka lang,
sabay tayo tatalon sa bangin,
pikit ka lang,
magtiwala ka’t hindi ‘to alanganin,
ako ng bahala,
sapagkat kahit saan man ako mapadpad at makarating
pipiliin ko pa din makauwi sayo gabi-gabi.
pag-gising sa umaga at pag-tulog sa gabi, ikaw lang ang gustong katabi.
Feb 2020 · 810
Duwag
kahel Feb 2020
Duwag ka pero salamat
Salamat dahil hindi mo ako pinabayaang mahulog sa isang panandaliang saya
Hindi mo ko hinayaang mahulog sa isang kathang isip lang
Sa mga matatamis na salita na hanggang kwento lamang
Sa mga makahulugang tingin na hanggang sulyap lamang
Sa mga masasayang pag-uusap na hanggang alaala na lamang

Mga salita, tingin at kwentuhan na hindi kayang ipadama ng mga yakap at haplos
Dahil duwag ka
Dahil nandyan ka at nandito ako
Magkalayo tayong dalawa
Pinagdugtong lang ng isang pisong tumatawid sa libo-libong distansyang mahirap sundan
Dahil hindi natin kayang tawirin dahil duwag ka at ako

Oo, duwag din ako
Duwag ako katulad mo
Nakakahilo ang pagitan natin
Duwag tayong dalawang pumaroon sa espayong walang kasiguraduhan
Pero napakatapang nating hinarap ang katotohanang nakakabit sa atin ang mga balakid

Na nandyan ka at nandito ako
Malayong-malayo
Itong paang nagpipigil sa ating lumutang sa ligayang hatid ng mapangahas na damdamin
Hatid ng masarap na pantasyang hawak ko ang mga pisngi mo o na malaya kong natititigan ang kislap ng mga mata mo
Lagi tayong nakamulat at hindi kayang pumikit nang matagalan

Dahil duwag ka at duwag ako
Duwag ka dahil hindi ka lumaban para sa atin
At duwag ako dahil hindi kita i-pinaglaban.
napalitan ang mga paru-paro sa sikmura ng mga daga sa dibdib.
Feb 2020 · 8.6k
ikaw ang pahinga ko
kahel Feb 2020
sa araw-araw na pagpapaalala ko sa kanya
hindi ko nakakalimutan sabihin ang mga linyang ‘to: “ikaw ang pahinga ko”

pahinga ko pagtapos ng mahabang araw makipagsapalaran sa buhay at para makahabol sa liga
pahinga ko habang naglalakbay mula timog hanggang hilaga
pahinga ko upang mapaalala na ang bawat pagkakataon na makasama siya ay mahalaga
pahinga ko dahil napapakalma niya puso’t isipan ko nang walang bahala

sa araw-araw na pagpapaalala ko sa kanya,
na siya ang pahinga ko,
ako pala yung unang kakapusin ng hininga,
boses ko’y di na madinig sa sobrang hina,
mag-isa tuwing gabi at ang tanging katabi ay pangamba,
habang nakatitig sa sapot sa kisame na gawa ng gagamba


ngayon,
napagtanto ko na sa mga panahong kinailangan ko siya para maging kalakasan ko,
siya din pala ang magiging dahilan ng kahinaan ko

sa araw-araw na pagpapaalala ko sa kanya,
na siya ang pahinga ko,
hindi ko namalayan na pa kunti-konti na akong hinihingal,
bumabagal,
na-uutal,
umaangal,
nawawalan ng tamang asal,
nakakalimutan ko na nga din ata mag-dasal.


nakakapagod din pala ‘no?
magpaalala palagi,
kahit na hindi ka maalala,
kaya pahinga muna ako,
kahit ngayon lang,
hihiga muna magpapahinga upang makahinga.
nakakapagod, mapagod.
Jan 2020 · 144
halik
kahel Jan 2020
para akong nasindak
epekto na din siguro ng alak
nagsimula na din ang luha sa pagpatak
bigla ka na lamang umalis
‘di na ako nakapagisip
‘di ko na din nasagip
bumitaw ka sa kamay ko kahit mahigpit
sa sobrang bilis
matagal din tayo nagtiis
sa pait at tamis
pero sulit naman ‘di ba?

matanong ko lang,
kailan ka ba babalik?
babalik ka pa ba?

halika,
dahil kailangan ko ang iyong halik.
Jan 2020 · 242
Kasagutan
kahel Jan 2020
Hindi sa wala akong masabi.
Hindi sa wala akong alam.
Hindi sa wala akong pakialam.
Hindi sa 'di kita mahal.
Hindi sa ‘di ako lumaban.
Sa totoo lang,
Hindi lang naman Ikaw ang may mga katanungan,
Ako din, mas madami pa nga ata.
Ngunit 'di ko alam saan 'to hahanapin,
Saan ko 'to pupulutin,
Paano ko ‘to matututunan,
Basang basa na ang aking unan,
Ubos na din ang alak at pulutan,
Pero isa lang ang nasisigurado ko,
Dahil alam ko,
Na ang pupuna dito sa kalungkutan,
Sa bawat oras na nagkagipitan,
Sa pagmamahal na kakulangan,
Ay Ikaw, Alam kong Ikaw,
Na sa'yo ko pa rin makikita
ang tamang kasagutan.
Magsusulat ako hangga't maghilom itong naiwan **** sugat.
Jan 2020 · 33
A Poet’s Dilemma
kahel Jan 2020
I cannot help myself to put it all down
On a piece of paper, on the palm of my hand, I just don't know where to put it,
I cannot keep it all to myself,
This is the only way I know,
My kind of way,
Writing all our pages, beginning to ending
Every single thought, even the tiniest thing i love about you
The things i hate about you but makes me
realize how lucky I am to have you.

I know you do not like when I’m nostalgic
Digging up things about stuff, from past and to the future,
Or repeating same topics or words over and over again,
Knowing everything about me was nightmare, I couldn’t disagree with that.
Maybe it is worst than you could’ve ever imagined.
Fighting our own demons and conquering every places we explore every day.
But I think it all matters, to Us.
Because everyone knows about You and I,
But nobody knows about Us, but Us.
The protagonists in our own tale.


I can't wait for you to recognize these stories
I wonder how will you act as if you haven't even heard it.
These scenarios like the first time you said you loved me,
or remember that time on the rooftop
As the moon smiles,
We drank wine and had good laugh.
Or that day when everything falls apart,
The day I lost you.


Sorry for writing poems about you
The happy ones,
The melancholy ones,
The ineffable ones,
I know that you hate it,
that I got more to say
But I had to and I
Promise no one will ever know that every moment with you was real,
That are love was true,
That once we are called lovers,
All the mistakes we made
And why you ran away.

I should’ve done something,
I should’ve stopped you that time,
I’m stuck in between:
“Fight for her or let her go,”
Maybe it’s inevitable,
So I pour my heart out with my pen,
Endlessly, sleeplessly, hopelessly
Until the ink runs out,
Until the coffee gets cold,
Until the idea of you became extinct,
Until then,
I’ll just be here in my unsubstantial world.
Without you,
My unending tragedy.
P.S. I love you. To be honest, I don’t think if I can unloved you and it *****.
Jan 2020 · 36
instant
kahel Jan 2020
knowing you was like
understanding what a bird chirps
or how do giraffe sleeps
like understanding why
the universe is wide and infinite
understanding you was like
figuring out how someone can be
nothing to everything
in an instant
Jan 2020 · 788
Walang Pamagat
kahel Jan 2020
Hindi ko na kilala ang mga sugat na ‘to.
Kung saan ba 'to nanggaling o
paano ba 'to nangyari
Nandito na tayo sa parte ng magulong mundo
na hindi na alam ng mandirigma kung
nasa hilaga ba o nasa timog ang binabaybay.
Kung sino ba ang tunay na kakampi sa hindi
Saan ba gagapang palayo?
Saan itatago ang natitirang pagkatao?

Hindi ko na marinig ang bawat katinig
at patinig ng bawat salita dahil sa ingay.
Kanino ba nanggagaling ang hinaing
Saan nagsimula ang pasaring?
Paano nga ba tayo nakarating dito?

Alam mo, dahil sa’yo.

Gusto kong ipako lahat ang sisi sayo.
Ikaw ‘to. Kasalanan mo. Sinabi ko naman sayo.
Ganyan ka. Mali ka. ‘Di mo maintindihan.
Ikaw; Ikaw lang ang mali.
Alam ko ang bawat kanto
nitong pinasok nating pangako.
Kabisado ko ang bawat pintong nakasarado
Mga pinakatatagong sikreto
Hindi tulad mo.
Hanggang ngayon naliligaw pa din
Kaya tama ako.
Mali ka, tama ako.
Tama ako?
Tama na.

Pero ito ‘yung parte ng laban
na hindi na tayo pwedeng sumuko.
Hindi pwedeng tumakbo
palayo at takasan ang katotohanang
nilakbay natin 'to ng magkasama,
narating natin ‘to sa sarili nating mga paa.
Dahil magkabuhol na
ang mga sintas ng pagkatao natin
at imposibleng ipangalan lang
sa isa ang kasalanan.

Hindi na natin kailangang magpanggap pa
dahil tanggap na
Nadapa tayo. Hindi lang ikaw. Hindi lang ako.
Tayo. Nagkamali tayo.
‘Yun lang ang tamang hinaing
para maitama natin ‘to.
Jan 2020 · 80
uncharted
kahel Jan 2020
love isn’t a good morning text
or some other slanted
minuscule gesture
it is a presence looming
craving to capture you
enveloping you in your entirety
but look, here we are waiting
on a box of sweets
on a bouquet of tulips
or a wrapped gift
or a handwritten letter
perhaps if that’s what love has become
then i shall hope i find something better
there must be something more
Sep 2018 · 407
the death of me
kahel Sep 2018
she's smart, strong, and independent
she always fight for what she believes in
i know those lovely eyes are just for me
and i tell you undoubtedly,
even if she's giving me love and pain at the same time
i don't mind if she's the cause
of my death.
Aug 2018 · 238
how many?
kahel Aug 2018
how many drinks does it take until you miss me
how many pills did you take to forget me
how many nights you didn’t sleep just to think of me
how many days did you wait just to replace me
how many ways can you say that you hate me
how many movies did you watched just to let those tears out
how many songs did you listen to remember me—


now, i know how it felt when you left.
Aug 2018 · 228
serenity
kahel Aug 2018
i watch her fall asleep
peaceful and beautiful
as i follow her dreams
sweet into the deep
i whisper to her ear
love that i must keep


—m.c
kahel Jun 2018
Hindi ka kulang
Hindi ka labis
Noon ang buhay ko'y nagkaroon ng patlang
Ikaw ay sapat lang sa patlang
at ikaw ang aking asam.
Ang pag ibig ay isang pagsusulit noon
at hindi ko malaman
ang mga sagot sa katanungan,
Napaghalo halo ko na
ang iba't ibang emosyon ng galit, takot,
saya at lungkot at hindi ko pa rin malaman.
Kaya't naghintay ako ng matagal
sa taong kaya akong tulungan, at dumating ka,
Hindi para magpakopya kung ano
ang dapat ilalagay sa papel,
kundi para maging kasagutan.
Dahil mahal,
Hindi mo na ako pwedeng malian
dahil matagal mo na akong tinamaan.
Apr 2018 · 197
20/20
kahel Apr 2018
you are
the lens
through which
i saw
life
Mar 2018 · 606
coalesce
kahel Mar 2018
tonight, i'm a bit jumpy
don't know if its too risky
or too scary

but then i asked her
with all my heart
to be my only person

she stayed quite for a while
and a touched of those soft sweet lips
and i felt that our worlds collide—


and become one.
Next page