Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2022
sa dinami-rami ng kantang inawit at pinakinggan,
sa mga kwentong inilahad at i-sinalaysay,
mga prinsipyong pinang-hawakan at natutuhan,
sa dinami-rami ng mga naging paborito ko,

gasgas man sabihin ngunitβ€”

mahal,
ikaw lamang ang pinakatumatak na paksa sa dinami-rami.
kahel
Written by
kahel
  300
 
Please log in to view and add comments on poems