Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
kahel Jul 13
ang inialay ay lubos
patuloy lang ibubuhos
hanggang puso’y mapaos
hanggang sa maupos
hanggang sa maubos
kailan nga ba 'to matatapos
kahel Jul 7
there was a time when every part of me belonged to her, loving her feels like a tournament. in my archaic life, she became the pigment. she’s my excitement, my torment, my precious moment. to be honest, i enjoyed every bit of her madness while we’re together. i hope life’s giving her a good life, serving the happiness i wanted for her. but all our wishes do not come true. do they?
i wish it came true, for us.
kahel May 15
mahal,
nang turuan ka lumipad
ay kung saan-saan ka na napadpad
‘di na rin kabisado
ang mga linya sa iyong palad
at simula noon
hindi ka na muling tumapak sa lupa
nagsimula na din ang pagpatak ng luha
ngayo’y magkasalungat at 'di na masilayan
‘di mo na binabasa ang mga likhang sulat
kailangan nang mamulat
sapagkat sariwa pa rin ang mga sugat
dulot ng katotohanan
na hindi ka na muling babalik
kahel Apr 28
she’s so ethereal
i think the moon looks at her
maybe because her eyes glows brighter
than the moonlight
not just tonight
but every time
a revolution occurs.
losing sleep over you
kahel Apr 10
sa totoo lang, hindi naman talaga ako umiinom ng alak para makatakas sa lungkot at sa mga ideyang baka pwede ba o baka pwede pa.

kahit hindi ako lango ay gan'on pa rin naman. hindi ka na babalik.

napapadalas lang ang pag-inom, sapagkat nakakatulog ako nang hindi ka iniisip; nakakatulog na hindi ka laman ng bawat panaginip.
at sa pagsapit ng umaga, maaalala na naman kita.
dahil kapag lasing lamang may kakayahan makapagsabi ng mga salitang hindi kayang sabihin.
kahel Apr 3
i could be anywhere
i could be in hell,
i could be in heaven,
i could be at the bus stop,
at the shed waiting for a train,
or at my window staring until it rains,
but despite of delays and advances,
i would still choose you,
through ups and downs,
there’s no in between,
if this will be my last day,
i’ll spend every moment with my day one;
my divine.
i want to be by your side.
i feel safe when you are around, when you hold me in your arms, everything's become warmth and peace.
kahel Mar 28
tao ang madaya,
hindi ang mundo.
huwag mo ibaling sa mundo ang pighati, dahil wala itong ibang ginawa kung hindi manatili sa tabi mo at masulyapan ang iyong mga ngiti.
Next page