Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
kahel Jun 2023
nakaipit sa pagitan ng trapiko
na para bang walang dulo
siksikan sa mga sasakyang nasa kalye
pagod, init, at usok
pero 'pag nabasa ko ang mensahe
na mula sa’yo
pakiramdam ko nakauwi na 'ko
pagkatapos ng isang mahabang araw, pagod ay napupukaw
kahel Jul 2022
sa dinami-rami ng kantang inawit at pinakinggan,
sa mga kwentong inilahad at i-sinalaysay,
mga prinsipyong pinang-hawakan at natutuhan,
sa dinami-rami ng mga naging paborito ko,

gasgas man sabihin ngunit—

mahal,
ikaw lamang ang pinakatumatak na paksa sa dinami-rami.
kahel Jul 2022
mas pinili ko na lisanin ka kaysa manatili

dahil sinta, pinagkait mo sa’kin ang pagkakataong mahalin tayong dalawa ng sabay.
kahel Jun 2022
here i am again,
a blank sheet of paper in front of me
a pen in my right hand
and a glass of whisky on the other,
i’m wondering how could my words ever do justice to you?

the warmth,
the kindness,
the moans,
the sighs,
the tantrums,
the grace on those pains,
the groove when you dance,
the lilt in your laugh,
the vestiges of nights we spent,

and i asked myself
what i’ll have left to write
when my love for you bleeds all my words out of me.
kahel Apr 2022
parang sigarilyo.
upos na.
ubos na.
kahel Dec 2021
i am beginning to forget you and forgetting something you loved with all your life is such a terrifying idea.
kahel Oct 2021
when i met you,
there were no questions

when you left me,
there were no answers
Next page