Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2023
nakaipit sa pagitan ng trapiko
na para bang walang dulo
siksikan sa mga sasakyang nasa kalye
pagod, init, at usok
pero 'pag nabasa ko ang mensahe
na mula sa’yo
pakiramdam ko nakauwi na 'ko
pagkatapos ng isang mahabang araw, pagod ay napupukaw
kahel
Written by
kahel
103
 
Please log in to view and add comments on poems