Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
ang   mga   lugar   walang   kung   hindi   tunay   ngunit   nais   lahat   kanyang   biyayang   gawa   likod   ating   itong   nakaupo   isip   magmalinis   kumikinang   langit   naguguluhan   mata   tulog   dalampasigan   matulog   balatkayong   mayroon   ipinagkaloob   magulong   mawari   batang   bang   nagtanong   dito   isarado   panagip   ugaling   ngiting   hampas   ulap   lumuluha   sala   bituin   salitang   pinagmamasdan   tila   isalita   sarili   silya   kawangis   madla   earth   malaya   nagbabakasakaling   pino   binabaha   pinapakinggan   maykapal   saan   orgulyo   daw   sabi   halaga   pinilit   pantay   isipan   atin   nasisira   mapagkumpara   nadarama   tayo   nasa   totoo   yaong   sigla   buhangin   payapang   bumalik   pinapakita   kapatid   maaring   puting   save   mundo   mailabas   nya   pinili   salapi   magkakaiba   saysay   nakikita   alon   tahimik   buhay   ano   abot   sino   pinagkaiba   isla   nakakakita